Pytania i odpowiedzi na egzamin - Semidupleks

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Semidupleks - strona 1

Fragment notatki:

Semidupleks to układ pracy w interfejsie radiowym, w którym:
jedno z urządzeń radiowych pracuje w układzie duosimpleksu, a drugie w układzie dupleksu;
oba urządzenia pracują w kanale dwuczęstotliwościowym lecz są przełączane ( nadawanie/ odbiór);
oba urządzenia pracują na jednej częstotliwości, a każde z nich jest sprzężone dualnie;
każde urządzenie może pracować dwojako, w simpleksie i w dupleksie.
Systemowe cechy odbiornika to:
odporność na zakłócenia interferencyjne, zysk anteny, szerokość kanału, częstotliwość robocza;
częstotliwość, moc projektowana, czułość użytkowa, zasięg użytkowy;
moc na wejściu odbiornika, tłumienie fidera, zysk anteny, wzniesienie anteny nad terenem;
czułość odbiornika, tłumienie fidera, zysk anteny, wzniesienie anteny nad terenem.
Co jest podstawową przyczyną powstawania wolnozmiennych zaników sygnałów radiowych odbieranych w systemach RRL:
rodzaj transmitowanych sygnałów ( np. cyfrowych )
zmiana trzymania radiotelefonu przez użytkownika;
niejednorodności troposfery i nieregularności metrologii terenu;
przemieszczanie radiotelefonu w bardzo urozmaiconym terenie ( wielodrogowość).
Współczynnik ochronny to minimalna wartość:
stosunku mocy sygnału użytecznego do zakłócającego zapewniająca dostateczną jakość odbioru;
stosunku mocy sygnału zakłócającego do użytecznego zapewniająca dostateczną jakość odbioru;
stosunku mocy sygnału użytecznego do zakłócającego zapewniająca dostateczną jakość nadawania;
stosunku mocy sygnału zakłócającego do użytecznego zapewniająca dostateczną jakość nadawania;
Jednym z parametrów krzywych propagacyjnych ITU 370 jest:
skorygowane wzniesienie anteny nadawczej;
skorygowane wzniesienie anteny odbiorczej;
skuteczna wysokość anteny nadawczej;
skuteczna wysokość anteny odbiorczej;
Który rodzaj modulacji wykorzystuje się w analogowych systemach konwencjonalnych PMR przy transmisji głosu:
MSK;
GMSK;
FM;
QPSK.
W jakim celu wykorzystywany jest w radiotelefonach systemów PMR układ „squelch”?
Do wyciszania sygnału audio w głośniku radiotelefonu; Do szyfrowania sygnału mowy poprzez odwrócenie widma częstotliwości sygnału mowy;
Do generowania informacji sterujących;
Do powiadamiania użytkownika o stanie naładowania akumulatorów w radiotelefonie.


(…)

… przesyłanych informacji poprzez zmianę przydzielonych kanałów radiowych;
efektywne wykorzystanie kanałów radiowych poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem.
W jaki sposób w systemach trankingowych realizuje się główny ( podstawowy ) kanał sygnalizacyjny?
Część zasobów każdego kanału rozmownego w stacji bazowej wykorzystywanych w tym celu;
Jeden lub kilka kanałów fizycznych w jednym kanale radiowym stacji bazowej wykorzystywany jest do tego celu; ?
Tylko w sytuacji awarii systemu jeden z kanałów radiowych wykorzystywany jest w tym celu;
W systemach trankingowych nie ma potrzeby realizowania kanału - jest on zbędny.
Który z podanych standardów dotyczy sposobu sygnalizacji stosowanego w analogowych systemach trankingowych?
MPT 1327
MPT 1427
MPT 1618
MPT 1543
Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość…
…/s
14,4kb/s ( tak naprawdę może być od 7,2 do 28,8kb/s w zależności od ilości szczelin czasowych, dla 1 - 7,2 kb/s, dla czterech - 28,8 kb/s )
Które pasmo częstotliwości wykorzystuje do pracy system TETRA?
200MHz - 250MHz;
380MHz - 400MHz;
470MHz - 500MHz;
890MHz - 910MHz.
Duosimpleks to układ pracy systemu radiowego, w którym:
jeden z radiotelefonów pracuje w układzie simpleksu, a drugi w układzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz