Pytania i odpowiedzi egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi egzamin - strona 1 Pytania i odpowiedzi egzamin - strona 2 Pytania i odpowiedzi egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1.Co to jest procesor, jak się je wykonuje?
Procesor:
- urządzenie cyfrowe
- sekwencyjnie przetwarza informacje w sposób zadany z zewnątrz. (potrafi pobierać dane z pamięci,
interpretować je i wykonywać jako rozkazy)
- wykonywany zwykle jako układ scalony zamknięty w hermetycznej obudowie, często posiadający
złocone wyprowadzenia (stosowane ze względu na własności stykowe tego metalu)
- jego sercem jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw
półprzewodnikowych, tworzących, w zależności od zastosowania, sieć od kilku tysięcy do
kilkuset milionów tranzystorów
Mikroprocesor
- układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji, wykonany w
technologii mikroelektronicznej.
- zdolny do wykonywania operacji cyfrowych według dostarczonych mu instrukcji
- klasyfikacja według długość słowa na którym wykonywane są operacje (8, 16, 32, 64-bitowe)
- składają się z zespołów połączonych ze sobą wewnętrzną magistralą danych:
zespołu rejestrów jednostki centralnej
układu sterowania (CU) z rejestrem rozkazów i dekoderem rozkazów
jednostki arytmetyczno-logiczna (ALU)
2.Co to jest system mikroprocesorowy?
System mikroprocesorowy - system do realizacji dowolnego zadania dającego się sprawdzić i do
przetwarzania wektorów informacji cyfrowej. W skład takiego systemu wchodzi sprzęt elektroniczny i
oprogramowanie.
Typowy system mikroprocesorowy składa się z:
mikroprocesora
pamięci operacyjnej RAM
pamięci stałej ROM
układów wejścia/wyjścia
układów sterujących przepływem informacji między tymi elementami.
3.Co to jest informacja, kod? Jak koduje się informacje w systemach mikroprocesorowych?
Informacja - indywidualna lub grupowa interpretacja otrzymanego ciągu sygnałów, musi zawsze
opisywać stan jakiejś dziedziny.
System mikroprocesorowy wymaga przedstawienia informacji w postaci cyfrowej – wszystkie dane
przedstawiane są w postaci ciągu liczb. W systemach cyfrowych liczby reprezentowane są w dwójkowym
systemie pozycyjnym.Podstawową porcją danych jest bajt, natomiast elementarną jednostką danych jest
bit(bajt składa się z 8 bitów).
Informacje nie-liczbowe wymagają określenia funkcji przekształcającej je w wartości liczbowe.
4.Opisz reprezentacje liczb (całkowite ze znakiem i bez, stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe)
W systemach mikroprocesorowych n - bitowe liczby całkowite mogą być traktowane jako:
- liczba całkowita bez znaku
- liczba całkowita ze znakiem (kod U2)
liczba ujemna w kodzie U2 – najstarszy bit to 1.
liczba dodatnia w U2 – najstarszy bit to 0.
- liczba stałoprzecinkowa – najmłodszy bit ma wagę (½ ) n , gdzie n jest całkowite i większe od zera.
Reprezentacja x3 x2 x1 x0 , p1 p2 p3 p4 przedstawiona jest następująco:
2
3
1
4
2 3 2 2 2 1 2 0 , ( ½ ) ( ½ ) ( ½ ) (½ )
- liczba zmiennoprzecinkowa – część liczby to mantysa, część to wykładnik:
n = (-1)^znak * 2^(wykładnik – wykładnik bazowy) * 1.mantysa
5.Co to jest program?
Program - zbiór elementarnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz