Informacja i zasady jej zapisu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja i zasady jej zapisu - strona 1 Informacja i zasady jej zapisu - strona 2 Informacja i zasady jej zapisu - strona 3

Fragment notatki:


Informacja i zasady jej zapisu  1. Czym jest informacja?    2. Systemy zapisu liczb  • System dwójkowy  • System szesnastkowy  • Bajty    3. Znaki i teksty    4. Wielkości liczbowe    5. Obrazy i dźwięki    6. Kompresja i szyfrowanie  Czym jest informacja?  Istnieje kilka różnych definicji pojęcia informacja  (encyklopedia PWN)    • konstatacja stanu rzeczy, wiadomość  • obiekt abstrakcyjny który w sposób zakodowany może być  przesyłany, przetwarzany i używany do sterowania  • powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości  w sposób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za  pomocą środków masowego przekazu  Nas interesuje ta druga definicja  • Informacją zajmuje się nauka zwana Teorią Informacji   Dotyczy ona przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do  ich przeznaczenia - odbiorcy   • Informację możemy mierzyć ilościowo i jakościowo   Co przekazuje  informację?  Informację przekazuje możliwość porównania dwóch stanów    • Przykład  Dzwonek dzwonka informuje nas  że ktoś nacisnął przycisk, kiedy przycisk  się zatnie i dzwonek dalej dzwoni już nie informuje nas o niczym, gdy  przestanie dzwonić a my porównamy dwie sytuacje uzyskamy informację     że usterka została usunięta     • Dygresja  Brak zmian to brak informacji : niezmienny sygnał nosi nazwę szumu   Nie można go jednak ignorować, gdyż często zakłóca przekaz właściwej  informacji  Podstawową jednostką informacji jest bit    • Bit jest to podstawowa elementarna jednostka informacji  wystarczająca do  zakomunikowania jednego z co najwyżej dwóch  jednakowo prawdopodobnych zdarzeń.    • Bit stanowi podstawę zapisu informacji w różnych typach pamięci   komputera.  Wszystkie inne jednostki stanowią różną wielokrotność bitów.    • Symbolicznie wartość bitu oznacza się jako „0” lub „1”  Jest to oznaczenie stosowane w matematyce oraz przy opisie  informacji przechowywanej  w pamięci komputera i opisie sposobów  kodowania informacji .  Jednostka informacji:  bit  Systemy zapisu liczb  Na ogół operujemy systemami pozycyjnymi, np. rzymski, dziesiętny.    System pozycyjny   tzn. że wartość zapisywanego znaku zależy od  jego miejsca,  położenia   „rzymski” =  system pozycyjny sekwencyjny   „dziesiętny” =  system pozycyjny wagowy  gdzie:    m, n    C    m ≥ 0,  n ≥ 0, m ≤ n, N ≤ 2, a  {0,....,N-1}    N  nazywamy podstawą systemu, zaś a jest elementem zbioru cyfr 

(…)

… wartości są dokładne
Istnieje górne i dolne ograniczenie zakresu wartości liczb
Ograniczenia te zależą od tego ile bajtów przeznaczymy na liczbę
oraz od systemu kodowania znaku
Przy takim zapisie umawiamy się, że przecinek leży za prawym
skrajnym znakiem
Ten system kodowania nazywamy też
 systemem stałoprzecinkowym
Otrzymujemy dla niego zawsze dokładne wartości
Wielkości liczbowe
Liczby rzeczywiste:

Liczby rzeczywiste mają cześć całkowitą i ułamkową

Nie można już przyjąć że przecinek leży po prawej stronie (bo wtedy
byśmy mieli tylko liczby całkowite) ani że leży po lewej stronie (bo wtedy
byśmy mieli tylko liczby ułamkowe)

Niezbyt „ekonomiczne” było by używanie kodowania w systemie
stałoprzecinkowym (np. przecinek rozdziela dwa bajty)
Co chcemy uzyskać?
 System kodowania dla którego błąd względny będzie tego samego
rzędu dla wszystkich wartości biorących udział w obliczeniach
Wielkości liczbowe
Liczby rzeczywiste:
 kodowanie w systemie zmiennoprzecinkowym zwanym
też cecha-mantysa

umożliwia zapis liczb rzeczywistych z ustalonym błędem względnym

system oparty na podziale liczby na cześć ułamkową zwaną mantysą
oraz na wykładnik potęgi podstawy systemu zwany cechą

opracowany…
… w mantysie są kodowane w systemie znak-moduł, zaś
dla cechy w systemie uzupełnieniowym
Standard zapisu liczb zmienno-przecinkowych
Standard IEEE dla liczby rzeczywistej: (4 bajty)
kolejne bity (od lewej)
znaczenie
1 (jeden)
znak mantysy
2-9 (osiem)
cecha
10-33 (dwadzieścia trzy)
mantysa
Standard IEEE dla liczby podwójnej precyzji: (8 bajtów)
kolejne bity (od lewej)
znaczenie
1 (jeden)
znak mantysy
2-12…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz