Pytania egzamin 2010 AUEII

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzamin 2010 AUEII - strona 1

Fragment notatki:


AUE II – pytania 1. Na podstawie układu Gilberta (rys.1), oraz przyjmując, że złącza diodowe i emiterowe mają identyczne  charakterystyki prądowo – napięciowe, to przy spełnieniu warunków: i1+i2=const iA+iB=const w układzie zachodzi zależność: A) i1+i2= iA+iB B)  C) D) E) )  Odpowiedź poprawna: B 2. Gdzie znajduje zastosowanie mieszanie (przemiana) częstotliwości? A)w  procesie modulacji i demodulacji sygnału B)w procesie filtracji sygnału C)w procesie powielania częstotliwości D)w celu opóźnienia sygnału E) w celu wzmocnienia sygnału Odpowiedź poprawna: A rys.1 3. Które z poniższych zdań jest  nieprawdziwe ? A) PLL znajduje zastosowanie m. in. w powielaniu częstotliwości. B) PLL znajduje zastosowanie m. in. w synchronizacji częstotliwości. C) Napięcie na wyjściu detektora fazy zależy od błędu fazy. D) PLL dąży do tego, aby błąd fazy był jak najmniejszy. E) W pętli fazowej VCO zachowuje się jak układ różniczkujący. Odpowiedź poprawna: D 4. Jak będzie wyglądał przebieg czasowy sygnału u1 zmodulowanego fazowo sygnałem u2 dla kp =  1? Rys.26.1 Przebieg czasowy sygnału u1. Rys.26.2 Przebieg czasowy sygnału u2.       A)         B)     C)           D) E) Nie można tego stwierdzić. Odpowiedź poprawna: A Pytanie 5: Jakie założenia muszą spełniać tranzystory aby poniższy układ był transkonduktancyjnym  czterokwadrantowym układem mnożącym: a) tranzystory   i   są zatkane a pozostałe pracują w obszarze aktywnym, b) tranzystory  ,  i   pracują w obszarze aktywnym a pozostałe są zatkane, c) tranzystory  ,  i   pracują w obszarze aktywnym a pozostałe są zatkane, d) tranzystory  ,  i   pracują w obszarze aktywnym a pozostałe są zatkane. e) wszystkie tranzystory pracują w obszarze aktywnym, Pytanie 6: A) W modulacji częstotliwościowej FM amplituda harmonicznej fali nośnej    amplituda pozostaje stała w czasie. B) Szerokość pasma przebiegu FM jest nieskończenie duża. C) W modulacji FM szerokość pasma jest mniejsza niż w modulacji amplitudowej. D) Modulacja FM cechuje się mniejszą znacznie mniejszą częstotliwością sygnału nośnego niż  modulacja AM. E) Modulacja FM charakteryzuje się małą wrażliwością na zakłócenia i szumy. F) Nośnikami informacji są tylko prążki boczne w częstotliwościowym widmie sygnału FM. Prawdziwe są stwierdzenia numer: a) 3,4,6, b) 1,2,5, c) 1,2,4,6, d) 3,5,6, e) wszystkie z wymienionych. Pytanie 7: Prawdziwe jest stwierdzenie, że: a)  Sygnały u1(t) i u2(t) są przesunięte względem siebie w fazie o kąt 180 , b) sygnały u1(t) i u2(t) są przesunięte względem siebie w fazie o kąt 90 ,

(…)

… chwytania i trzymania jest taki sam dla częstotliwości rosnących i malejących
*E) zakres chwytania i trzymania nie jest taki sam dla częstotliwości rosnących i malejących
18. Najbardziej na zakłócenia odporne są sygnały:
A) AM i FM
*B) FM i PM
C) PM i AM
D) AM-SC i FM
E) AM-SSB i AM
19. Jaka będzie konsekwencja zbyt dużej stałej czasowej w detektorze wartości szczytowej:
A) zostanie zniekształcona fala…
… 2)?
A). Pozwala na dopasowanie widmowe sygnału do kanału transmisyjnego
B). Przeniesienie sygnału w stronę wyższych częstotliwości umożliwia zwiększenie zasięgu
systemu telekomunikacyjnego lub zmniejszenie mocy nadajnika
C). Nie pozwala na przesyłanie wielu sygnałów jednym kanałem,
D). Zapewnia lepszą odporność sygnału na zakłócenia,
E). Modulacji mogą być poddawane zarówno sygnały analogowe
…) i u2(t) są przesunięte względem siebie w fazie o kąt 90 ,
sygnały u1(t) i u2(t) są zgodne w fazie,
sygnały u1(t) i u3(t) są zgodne w fazie,
sygnały u1(t), u2(t) i u3(t) są zgodne w fazie.
8. Na rysunku przedstawiono schemat ideowy modulatora układu zrównoważonego czyli układ:
a)Gilberta
b)Ohma
c)Kirchoffa
d)Presleya
e)Bella
9. Modulacja amplitudowa bez fali nośnej to:
a)FM
b)PM
c)AM-SC (DSB)
d)FSK
e)64QAM
10. Na rysunku przedstawiono wykres wskazowy detektora fazo czułego.Napięcie Ua wynosi:
a)UA=UB
b) UA=UX+UY
c) UA= UXUY
d) UA=1
e) UA= UX-UY
11. Dla modelu quasi-liniowego pętli fazowej (schemat) transmitancja otwartej pętli pętli fazowej
([ϕg(s)/ϕi(s)]0) ma postać (#2 s. 135):
A)
,
B)
C)
D)
,
,
,
E)żadna z powyższych.
12. Który z elementów modulatora Armstronga służy do zwiększania dewiacji…
…:
A) ∆ω = k
dx ( t )
dt
max
ω
B) ∆ =k x (t )dt max
ω
C) ∆ = k x (t )dt max
D) ∆ω = k
dx ( t )
dt
ω
E) ∆ = k x (t )dt
max
max
Odp: .C
29. Zdefiniuj dewiację fazy przy modulacji PM.
φ
A) ∆ = k x(t ) max
φ
B) ∆ = k x(t )dt max
φ
C) ∆ =k ∫x(t )dt max
φ
D) ∆ =k ∫x(t )dt max
E) ∆φ = k
dx ( t )
dt
max
ODP: A
30. Zdefiniuj dewiację pulsacji przy modulacji PM.
A) ∆ω = k
dx ( t )
dt
ω
B) ∆ =k x (t )dt
C)
max
max…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz