Psychopatologia-rodzaje zaburzeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychopatologia-rodzaje zaburzeń - strona 1

Fragment notatki:

Nie każda nieprawidłowość psychiczna świadczy o chorobie psychicznej. Drobne nieprawidłowości psychiczne u ludzi zdrowych mają charakter:
krótkotrwały
izolowany
Rodzaje zaburzeń /16/:
Rozkojarzenie myślenia ( dissociatio ) - występuje w stanie senności, znużenia. Polega na braku logicznego związku między kolejnymi wypowiedziami, zdaniami. U człowieka sennego myśli „ześlizgują się” z głównego wątku lub występują pojedyncze elementy nie związane z wątkiem.
Złudzenia fizjologiczne w procesie spostrzegania.
Zniekształcenia materiału zapamiętanego.
Zmienność nastrojów u małego dziecka.
Złudzenia pamięciowe.
Uleganie przesądom przez ludzi wykształconych.
Myślenie magiczne (magiczno-lękowe lub magiczno-życzeniowe).
Obniżenie sprawności intelektualnej (np. wskutek zmęczenia lub hipoglikemii).
Epizodyczne obawy o cechach fobii - np. obawa przed zachorowaniem na jakąś chorobę.
Nastawienie odnoszące - odnoszenie do siebie pewnych zdarzeń bez dostatecznej przyczyny (np. poczucie bycia obmawianym przez otoczenie). Czasem wynika z nieufności do otoczenia, poczucia zagrożenia, poczucia braku akceptacji przez grupę. Można je zlikwidować poprzez rzeczową, łagodną i życzliwą argumentację.
Omamy hipnagogiczne - pojawiają się w trakcie zapadania w sen. W stanie przysennym ( hipnagogicznym ) człowiek doznaje wyraźnych wyobrażeń wzrokowych i słuchowych. Często zasypiający człowiek traci zdolność ich krytycznej oceny i traktuje je jako odzwierciedlenie bieżących wydarzeń. Doznania te mogą przechodzić niepostrzeżenie w marzenia senne.
Omamy hipnopompiczne - pojawiają się w chwili przebudzenia ze snu lękowego - występuje poczucie dezorientacji co do miejsca, czasu, niepewność, co było prawdą, a co snem.
Myślenie rozbieżne - czynienie licznych i zbędnych dygresji.
Ambisentencja pozorna - równoczesne skłanianie się do dwóch przypuszczeń niezgodnych ze sobą.
Myślenie paragnomeniczne - dziwaczne pomysły, niezgodne z osobowością danego człowieka (np. z jego uczciwością).
Nastawienie rzekomourojeniowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz