Psychologia społeczna-wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna-wykład - strona 1

Fragment notatki:

I filar - teorie decyzji - działania ryzykowne, wartości, prawdopodobieństwo subiektywne (Kozielecki uprawiał psychologię matematyczną dlatego wymienia to jako pierwsze)
II filar - współczesna psychologia poznawcza - badania nad pamięcią (szeroko rozumianą), gromadzenie materiału i jego filtrowania, III filar - badania nad ludzką motywacją, głównie dotyczy to teorii Adlera
koncepcja transgresyjna - pewna próba wyjścia poza behawioryzm i psychoanalizę, również poza psychologię humanistyczną, mimo, że z niej czerpie, po części psychologia poznawcza. próba spojrzenia na jednostkę, jako na osobę ekspansywną i twórczą, która kieruje się złożoną motywacją homoeostatyczną i heterostatyczną i której działanie jest uwarunkowane, przez względnie stałe składniki osobowości umysłu i woli. trangresja - to termin wzięty z biologicznej formy dziedziczenia. oznacza dziedzicznie uwarunkowane przekraczanie cech organizmów rodzicielskich przez mieszańców. w odniesieniu do człowieka termin ten oznacza czynności inwencyjne i ekspansywne wykraczające poza typowe granice działania. są to czynności, dzięki którym jednostka lub zbiorowość kształtują nowe struktury lub niszczą już ustabilizowane struktury. indywidualna - dotyczy działań jednostki i oznacza intencjonalne przekraczanie tego czym jest i co posiada, jest to tworzenie siebie wg własnego projektu (samorealizacja maslowa)
zbiorowa - dotyczy działań podejmowanych przez grupy, ruchy społeczne lub całe społeczeństwa, jest to przekraczanie dotychczasowych osiągnięć materialnych, niematerialnych oraz duchowych, w efekcie czego tworzona jest nauka, kultura i sztuka, nie da się sprowadzić do indywidualnych, ponieważ rządzą dwa odmienne prawa biografia każdego człowieka składa się z różnych działań praktycznych i poznawczych. działania składające się na bieg życia ludzkiego można zaklasyfikować do kategorii: działania ochronne, których celem jest utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy, podejmując te działania, człowiek dąży do osiągnięcia typowych dla niego wartości materialnych i duchowych - kluczowa rola w działaniu człowieka, dzięki nim organizm zachowuje homeostazę będącą warunkiem utrzymania życia biologicznego i równowagi psychicznej. działania transgersyjne, ich celem jest wychodzenie poza to czym jednostka jest i intencjonalne tworzenie nowych wartości pozytywnych lub negatywnych, to działanie podlega skomplikowanym prawom psychologicznym wykraczającym poza proste zasady homeostazy i przystosowania się do istniejących warunków.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz