Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Zadowolenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Zadowolenie - strona 1

Fragment notatki:

Henry Murray Personologia - chcąc poznać zachowanie człowieka należy głęboko wniknąć w
indywidua l ną linię ukrytych potrzeb, które występują u każdego z nas. Te podziały potrzeb
da j ą szansę odczytania tej indywidualności.
Procesy wiscerogenne - związane z procesam i organicznymi, a ich zaspokojenie pociąga
za sobą zadowolenie psych i czne . Potrzeby psychogenne wtórne - wywodzą się z potrzeb pierwotnych, ale brak jest
powiązań z procesami fizycznymi lub zadowoleniem fizycznym.
Potrzeby psychogenne - nabywania, konstruowania, uznania, osiągnięć, pokazania się,
dominacji i uległości, autonomii.
Trzeba uchwycić potrzebę człowieka, ale jest to trudne bo człowiek ukrywa swoje potrzeby.
Potrzeby plus presje są to naciski płynące z otoczenia.
1 . Potrzeby zewnętrzne - wyrażają się w zachowan i u motorycznym. 2. Potrzeby ukryte - należą do świata i snów, związane są z superego i określają w ł aściwe postępowanie.
3. Potrzeby praktyczne - zdeterminowane wewnętrznie . 4. Potrzeby reaktywne - wzbudzane na zdarzenia zewnętrzne w otoczeniu.
Murray - połączenie potrzeby i presji daje temat.
Przykład - presja z otoczenia, może wyzwalać agresywność. Ja nie jestem agresywny, ale
zdarzenie zewnętrzne wyzwała we mnie potrzebę takiego zachowania.
l to tworzy we mnie pojęcie tematu.
Tematy - ciągi zachowań wyzwalane przez układ potrzeby i presji.
Czasami są pewne tematy, które powtarzają się i mają one tendencje do tworzenia
względn i e trwałych układów jest to integrat. Zrozumieć człowieka to zrozum i eć integrat. Integraty tworzą fundament rozwoju i dzięki temu człowiek może wzrastać tylko w pewnym
stylu i kierunku.
Integrat - jądro późniejszych kompleksów.
1 . Kompleks klaustralny - obraz osoby biernej, zależnej, zwróconej do przeszłości, z reguły niechętnej zmianom.
2. Kompleks strachu przed brakiem oparcia.
3. Kompleksy oralne.
4. Komp l eksy analne.
Teorie cech. Dwa najważniejsze założenia teorii cech.
1. Ludzie posiadają cechy, czyli pewne dyspozycje do stałych form zachowania.
2. Osobowość jest zorgan i zowana w hierarchie. Są cechy nadrzędne, następn i e bardziej podporządkowane, jednostkowe, a także centralne. Cechy centra l ne - odkrywają istotę zachowań danej jednostki. Odkrycie tych cech centralnych jest bardzo trudne. Czasami człowiek na zewnątrz pokazuje i nne formy zachowań, nie będące odbiciem jego centra l nej cechy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz