Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja - strona 1 Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja - strona 2 Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Motywacja - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka procesu motywacji. motywacja jest to proces psychicznej regulacji dzięki, któremu formują się dążenia. Funkcją dążeń jest sterowanie czynnościami człowieka w taki sposób, aby doprowadzały one do określonego , zgodnego z intencją efektu, czyli celu
zjawisko polimorfizmu motywacji - jedna potrzeba realizuje się poprzez wiele zachowań
zjawisko poligenetyzmu motywacji - jedno zachowanie zaspokajać może wiele potrzeb
Podaj kilka sposobów definiowania pojęcia motyw Motyw : wewnętrzny stan organizmu pobudzający do działania, zmierzający do zaspokojenia danej potrzeby
proces dążenia do jakiegoś obiektu
zwerbalizowanie celu i programu, umożliwiające osobie wykonanie jakiejś czynności, zakłada się, że człowiek jest istotą samoświadomą i wie co robi
jako przyczyna
Reykowski: stan podmiotu charakteryzujący się poczuciem, niespełnienia lub zakłócenia i związana z nim gotowością do aktywności, która ów stan może zredukować. Towarzyszy mu podwyższona wrażliwość afektywna na czynniki zdolne go wzmagać lub redukować. Motyw może mieć ujemną lub dodatnią charakterystykę afektywną. Niekiedy w tym samym znaczeniu używa się terminu potrzeba Omów pojęcie instynktu. Instynkt - jest to wrodzona tendencja do działania w określony sposób w odpowiedzi na pewien bodziec zewnętrzny. Sillamy: wrodzone i niezmienne spontaniczne zachowanie wspólne dla wszystkich jednostek tego samego gatunku. Wydaje się ono dostosowawcze do jakiegoś celu, z którego podmiot nie zdaje sobie sprawy. cechy instynktu;
jest własność gatunkowa
zaspokaja zawsze potrzeby biologiczne
składa się z pewnej ilości czynności, których kolejność jest sztywna
nie zależy od uczenia się teoretyczne rozumienie instynktu
jako łańcuch odruchów
teoria instynktów społecznych McDougalla (hormizm)
teoria etologiczna K.Lorenza
Etologiczne ujęcie instynktu hormizm - teoria instynktów społecznych McDougalla.
instynkt jako celowa siła tkwiąca w żywych organizmach. Składa się z aspektu wzruszeniowego, poznawczego i motywacyjnego
wg McDougalla istnieje pewna ograniczona ilość wrodzonych instynktów, które każdy z nas posiada (biologiczne i społeczne)
teoria ta opisuje sytuacje życiowe
skompromitowała ją liczba instynktów
etologiczna teoria K.Lorenza:
na podstawie badań zoologów, którzy w zachowaniu zwierząt zaobserwowali instynkty
wg K.Lorenza wszystkie instynkty zwierząt pojawiają się u człowieka
instynkt składa się z 3 etapów:


(…)

… Schwedera:
ciągle oddziaływujące bodźce wywołują reakcje w ciele i w duszy. Reakcje w ciele mają charakter zmian fizjologicznych, a reakcje w duszy to odczucia apetytywne (np. odczucie pustki, napięcie psychiczne)
człowiek ma tendencję do gromadzenia dobrych uczuć w jedno większe, sensowne
snujemy sobie opowiadania, o tym co się z nami dzieje. Powstają wzorce i schematy opowiadań, czyli emocje
odczucia…
… trzeba rozładowywać, bo inaczej czeka nas nerwica. Sublimacja popędu, np.: energię popędu seksualnego należy przeznaczyć na szczytne cele
Superego: sumienie i „ja” idealne, * id kieruje zasada przyjemności, do niego idą wyparcia i tłumienia, to wszystko jest potem trudno sobie uświadomić. Ego to przybudówka id, kierująca się zasadą realizmu i ma rozstrzygać konflikty. Natomiast superego jest kierowane przez zasadę…
… emocjonalnego
przyczyny mogą być przyjemne albo nieprzyjemne
wymagają zmiany przystosowania, czyli readaptacji. Biologiczna reakcja jest zwykle taka sama. Czasem jest ona szkodliwa i nie przystosowawcza. Pogorszenie się sytuacji organizmu ma charakter psychogenny i prowadzi do zaburzeń psychosomatycznych (gł.: choroba wrzodowa, wysokie ciśnienie krwi, nieżytu jelit, bólów krzyża, zapalenia skóry, otyłości…
… wtedy, kiedy człowiek nie zaspokoił swoich potrzeb lub nie osiągnął zamierzonych celów
Charakterystyka stanu stresu.
zmiany biologiczne - podwyższenie ogólnego poziomu aktywacji organizmu, wzrost pobudzenia. Związane to jest z czynnością układu siatkowatego pnia mózgu i innych struktur podkorowych, należących do tzw. emocyjnej części układu nerwowego mają dwojaki charakter:
zmiany o charakterze ośrodkowym: wzrost…
… prowadzi do wzrostu czujności, zwiększenia się szybkości i energii działań. Zgodnie z hipotezą Hebb'a dzieje się tak dlatego, że wzrost wyładowań biegnących z niespecyficznego układu wzbudzającego (układu siatkowatego pnia mózgu) do kory mózgowej ułatwia przewodzenie impulsów nerwowych w korze, gdyż obniża próg wzbudzenia neuronów korowych, co z kolei ułatwia proces pobierania i przetwarzania informacji…
… psychiczny odczuwany jako fizyczny
STRES, FRUSTRACJA, AGRESJA
Stres jego źródła i przebieg:
stres: niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania środowiskowe lub zagrożenie jednostki. Lub jest to reakcja organizmu na tak zwaną sytuację stresową, czyli na działanie czynników (stresorów), które wywołują nadmierne obciążenie systemu samoregulacji psychologicznej i wzbudzają stan napięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz