Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 15

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 15 - strona 1

Fragment notatki:

łeptomo rf ik- " chudzina " ,mezomo rf ik-średni i eurytmorfik- tłusty i rozrośnięty. ,~ Badania ujawniły , ze leptomorficy są częściej sumienni w pracy , czę ś c i e j skup i en i na sobie wykazują wy ż sze poczucie winy. Nie zawsze w postępowan i u k i eru j ą s i ę
^eTo^rktSi^aTą budowę leptomorficzną często mają natręctwa, częściej mają bóle ałowy zaburzenia w trawieniu i tendencje do utraty wag i - bulimia i anoreksja. Te badania są mało znane. Mamy więc wymiary osobowości, które są zw i ązane z budową ciała. Jest to myśl teorii cech, ze cecha ma charakter budowy h i erarch i czne j . U
podło ż a są pewne cechy, które budują cechy wy ż szego rzędu a najwy ż szymi cechami na bazie generalnej są - ekstrawersja-introwersja, neurotyzm i psychotyzm. ' Najni ż szy poziom to jest poziom bodźca reakcji w wyniku powtarza l ności bodźcowej tworzy ^ się poz i om drugi - poz i om nawyków.
Nawyki łączą się w pewne podukłady i tworzą cechę (poziom cech). Konf i guracja cech tworzy typ.
B i g fi ve - Wie l ka piątka
Jest czymś obecnie wie l ce obiecującym poprzez w i ele badań rozpoczętych w latach 60- tych j przeprowadzonych przez Normana. Poddał on analizie szereg skal osobowości i w wyniku tych badań uzyskał pięć podstawowych czynników. Na początku Gołdbe rg nazwał te czynnikj^oc^an". e c l twor^ Pewną całość, te cechy są obecnie szeroko analizowane. Opracowany został kwestjon^sz przez pracowników UW. 60 pytań po 12 na każdy czynnik. Odpowiedziw kateg or i a ch od O do 4. Można to opracować sobie w skali szacunkowej od 1 do 5 lub 1 do 7. Na ba zie tego badan i a mogę sobie wyrysować profil.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz