Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 14 - strona 1

Fragment notatki:

osoba, w ł asne "ja" itp. Właśnie "ja" (self -sentiment), jako sentmynet jest jednym z "najbardziej stałych i najc zę ściej stweirdzanych w różnych badaniach i odgrywa u CatteUa szczególnie ważną rolę. Ten sentmyent wyznacza wszelkie formy działania w tym równie ż innych sentymentów. Self-senliWent to ^ K u pienie enrgii na sobie. Jest to uczuciowe zaangażowa ni e w siebie samego f w działania ze so^ zwi ą zane. Ten self-sentiment będzie s woją jakości ą i emocjonalnością wyznaczał sposób i relizowania siebie i innych sentymentów. To jest gł ó wny ,.! -—'H t. 3) - 1.!1 są trzecim elementem, które st to cecha środowiskowa. ' Na przykład postawa pozy-rna wobec własnej uczelni, wyDIkR to z tego, ze erg został zaangażowany w ciekawość, w elementy poznawcze , przywiązaniem dzięki przeżyciom emocjonalnym do tego, ze to poznanie zaspakajane jest w tej instytucji. Postawa jest szerszym układem ni ż sentyment.
Rozwój wedlu Cattellajest bardzo ważną sprawą (na temat tej koncepcji należy poszerzyć wiedzę z Lindsa a . Człowiek poszukuję dróg przystosowania do środowiska i dróg właściwych reakcji. CatteU uważa, ze kluczową rzeczą w kształtowaniu wielu cech jest grupa, naród. H. J. Eysenck Teoria jego jest równie ż teorią czynnikową. Podstawą zrozumienia zachowania jest wynik anali s s t c . W wyniku tego u osób, u których szybciej jest wzbudzane pobudzenie (j e st silniejsze) te
lementy szybciej się warunkują i szybciej rozwijają elmenty uczenia. Człowiek, który ma
przewagę pobudzania nad hamowaniem, ponieważ u podło ż a jest mechanizm
homeostatycz ny w związku z tym dla wyrównania tego stanu jest prowokowany do
zachowań introwertywnych. Pobudzenie ma to do siebie, ze kora mózgowa jest za bardzo drażniona i w efekcie jest tak
jakby za bardzo "przegrzana" (teoria Zająca). U osób, gdzie przewagę ma hamowanie, kora
jest nie dostymulowana to osoby te zachowują się ekstrawertywnie. W efekcie na poziomie obserwowalnych fenomenów, ostaw, nawyków i myśli rozwija się typ
umysłowości człowieka.
1) Pierwszym wymiarem jest wym i ar osobowości. Jest on szczególnie dopracowany przez niego. Uważa
e y c a e to równie ż zrozumieć postawy , ponieważ ekstrawersja-intr ~ wer ~ ja rozw- w sobie pew n e.!IDI.JII11- — i. Jed ~ e !yPY nazywa " m!!!,ę, ~ :..a -gte " tward ~" . Mi ~" tYyp-rozwija w s o b i e Inne cechy pOmwattWardy n i e. ~~ 2) Drugimwym iaremjest ' y.
3) Trzecim wymiarem jest
On równie ż mówi (to jest mniej znane) o typac budowy ciała. Każdy wymiar jest opisywany
wg krzywej Gaussa. ! osób to są ambiwertycy, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz