Psychologia kierowania-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia kierowania-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

KIEROWANIE Nauką, kt. zajmuje się tematem kierowania jest np. PRAKSEOLOGIA - struktura czynności na gruncie zarządzania. Nauka ta wyznaczyła znacz. org-cji:
w znaczeniu rzeczowym (bank, szkoła)
w znacz. czynnościowym (organizow. czegoś)
w znaczeniu atrybutowym (cechy organizacyjne - dobrze lub źle zorganizowana)
Nauka ta mówi co robić, aby być skutecznym.
3sytuacje, w kt. może znaleźć się kierownik: korzystna dla niego (dobre stosunki z podwładnymi, proste zdania)
niekorzystna dla niego
średniokorzystna dla niego (pół na pół)
Kierownik o nastawieniu autokratycznym jest efektywny w sytuacji korzystnej i niekorzystnej. Demokrata jest efektywny w sytuacji średniokorzystnej.
Autokrata wchodząc do grupy o niekorzystnej sytuacji dzieli zadania, jest przywódcą i tym zdobywa uznanie doprowadza to do przekształcenia w sytuację korzystną.
Demokrata wchodząc do grupy dyskutuje z grupą prowadzi to do rozpadu grupy.
Gdy pracow. jest nieefekt, należy zmienić sytuac.:
dla autokraty ze średniokorz. na korzystną
dla demokraty z korz/niekorz na średniokorz.
Jeżeli nie uda się zmienić sytuacji, należy zmienić kierownika.
SZKOŁA BEHAWIORALNA Mówi ona o efektywności kierowania. Wyodrębniła dwie grupy menedżerów:
nastawionych na produkcję (zwiększać prod.)
nast. na ludzi (budować relacje międzyludzkie)
Zachowania ludzi analizuje się w kontekście reakcji na bodźce zewnętrzne.
Największe osiągnięcie określ potrzeb społ i ruch stosunków współdziałania poszedł dalej jak w klasycz. teorii, kt. traktowała wydajność jako problem technicz. Opłaca się troska o robotników, o te „żywe maszyny”, podniósł się znaczenie styl kierowania i kształcenia kierowników. Podnoszono umiejętn międzyludzkie a mniej techniczne.
Największe ograniczenie koncepcja człowieka społecznego była przeciwwagą dla jednostronnego modelu czł racjonalnego. Zagadnienie wydajności pracy i zadowolenie pracowników okazało się bardziej złożone niż początkowo sądzono.
W wyniku faktu, iż kierownicy nie zdołali osiągnąć maksymalnej wydajności i pełnej harmonii w miejscu pracy przy zastosowaniu klasycznego podejścia powstała szkoła behawioralna.
PODEJŚCIE SYTUACYJNE Wynik zależy od sytuacji i podejścia menedżera. Zachowanie menedżera jest zmienne i zależy od sytuacji, musi się dostosowywać do pracownika.
Psyt. - spojrzenie opisujące organizację w danym momencie, miejscu, przy określ zasobach. Psyt to wynik prac kierowników i badaczy, kt. próbowali zastosować koncepcje do sytuacji występuj w rzeczywistości. Często stwierdzamy, że metody bardzo skuteczne w określonej sytuacji były bezużyteczne w innej.

(…)

… funkcjonować będzie najlepiej
PODEJŚCIE SYSTEMOWE
P.sys. traktuje organizację jako system złożony z podsyst-ów. Kładzie nacisk na wzajemne związki z tych podsystemów tej organizacji. P.sys jest w szczegółowej istocie związkiem miedzy tymi częściami. Kierownicy nie zadowoliliby się prostą analizą danego problemu, troszczyliby się o rozw dostosow do struktury, zasobów i celów całej org.
SZKOŁA INTERAKCYJNA…
… poświęc własnej godności i rezygn z uznanych wartości. Ludzie asert potrafią powiedz „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku.
Asertywność wykazuje 3 właściwości:
db pojęty własny interes - ozn to, że potrafisz ocenić, co jest warte twojego czasu i uwagi.
uczciwe postępowanie - mówisz to, co myślisz w taki sposób, by nikogo nie urazić.
poszanowanie praw - uznanie swojego prawa do wyrażenia opinii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz