Przykładowe rozwiązania - temat 2

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe rozwiązania - temat 2 - strona 1 Przykładowe rozwiązania - temat 2 - strona 2 Przykładowe rozwiązania - temat 2 - strona 3

Fragment notatki:

  1 Przykładowe rozwiązanie dla G=0, N=0    Ad. 1.  Parametry elipsoidy są podane, e 2 i e’2 obliczyć ze wzoru:  2 2 2 2 a b a e         kwadrat I mimośrodu  2 2 2 2 b b a e        kwadrat II mimośrodu  2 1 ) sin 1 ( 2 2 B e a N      Promień przekroju poprzecznego  gdzie   B = φ – szerokość geodezyjna  L = λ – długość geodezyjna    Najprościej przy zamianie (X,Y,Z)  (,,h) skorzystać ze wzorów ścisłych  Kontrolą poprawności są wzory odwrotne  (,,h)  (X,Y,Z)   B e N Z L B N Y L B N X sin ) 1 ( sin cos cos cos 2            Proszę pamiętać o dokładności jednostek z 1 strony tematu      1.Obliczenie współrzędnych geodezyjnych ,,h punktów 1 i 2 na podstawie ich  współrzędnych XYZ    Parametry elipsoidy GRS80:    a = 6378137 m,  b = 6356752.314 m,  f = 1:298.257, e 2 = 6.69437999155298E-0003, e2 = 6.73949674370719E-0003    (,,h)  (X,Y,Z)  iteracyjne:                 ) 1 ( sin cos ) ( arccos arctan 2 e N Z h h N X X Y        nieiteracyjne:                          N r h a e r b e Z b r a Z Y X r   cos cos sin arctan arctan 3 2 3 2 2 2   N – promień przekroju poprzecznego elipsoidy    Punkt  X [m]  Y [m]  Z [m]  1  3860280.58  1405027.22  4862980.55  2  3874870.75  1451710.40  4837808.41    2 Punkt   [  ]   [  ]  h [m]  1  50000.0001  195959.9997  250.00  2  493855.9999   203217.9999  280.00    2. Szkic rozmieszczenia punktów  (na podstawie 1 , 2  oraz danych zadania narysować  trójkąt geodezyjny (1,2,3) i zaznaczyć w nim wszystkie kąty, azymut 13, wyróżnić długość s13)                                          Ad. 3.  N1 – promień przekroju poprzecznego w punkcie 1    3. Obliczenie współrzędnych geodezyjnych 3,3 punktu 3 za pomocą zadania „wprost”  metodą  szeregów potęgowych     zadanie „wprost”     dane: 1, 1, s1-2, 1-2;  szukane: 2, 2, 2-1                       

(…)

… jak azymut
geodezyjny (czwartaki), gdzie wynik pierwszego równania traktujemy jak współrzędną Y, drugiego
X. Dla tego przykładu Y>0, X<0 → 2 ćwiartka (A = 180 - kąt).
4. Obliczenie długości i azymutów linii geodezyjnej boku 1-2 za pomocą zadania
„odwrotnego” metodą średniej szerokości Gaussa
zadanie „odwrotne”  dane: 1, 1, 2, 2; szukane: s1-2, 1-2, 2-1
 
 2 2 2
s12 sin   [2] cos  1  [3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz