Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - Przekrój poprzeczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - Przekrój poprzeczny - strona 1 Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - Przekrój poprzeczny - strona 2 Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu geodezyjnego na powierzchni elipsoidy - Przekrój poprzeczny - strona 3

Fragment notatki:

  1 Geodezja wyższa    Temat 2:      Przenoszenie współrzędnych geodezyjnych i azymutu geodezyjnego   na powierzchni elipsoidy GRS80        Dane są współrzędne XYZ dwóch wierzchołków trójkąta geodezyjnego, oraz azymut i długość  jednego z boków na elipsoidzie GRS80:    X1 = 3860280.58 m,  Y1 = 1405027.22 m,  Z1 = 4862980.55 m  X2 = 3874870.75 m,  Y2 = 1451710.40 m,  Z2 =  4837808.41 m    13 = 450000.0000  s13 = 46000.00 m    Polecenia:    współrzędne XYZ  punktu 2  zróżnicować wg wzoru: XYZ + G100 m + N1m)  gdzie G – numer grupy, N – numer studenta w grupie    obliczyć współrzędne geodezyjne h obu danych wierzchołków,    sporządzić szkic trójkąta geodezyjnego,    obliczyć współrzędne 3,3 trzeciego wierzchołka trójkąta wykorzystując zadanie  „wprost” metodą  szeregów potęgowych , oraz jego współrzędne XYZ,    obliczyć wszystkie kąty i brakujące boki w trójkącie, wykorzystując zadanie „odwrotne”  metodą  średniej szerokości Gaussa ,    Wielkości kątowe podać z dokładnością 0.0001, a liniowe z dokładnością 0.01m      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    Obliczenia wykonał (a):  ..............................................................................  gr. .........   nr.  ............    data, ...................................      2 1.Obliczenie współrzędnych geodezyjnych ,,h punktów 1 i 2 na podstawie ich  współrzędnych XYZ    Parametry lipsoidy GRS80:    a = 6378137 m,  b = 6356752.314 m,  f = 1:298.257, e 2 = 6.69437999155298E-0003, e2 = 6.73949674370719E-0003    (,,h)  (X,Y,Z)  iteracyjne:                 ) 1 ( sin cos ) ( arccos arctan 2 e N Z h h N X X Y        nieiteracyjne:                          N r h a e r b e Z b r a Z Y X r   cos cos sin arctan arctan 3 2 3 2 2 2   N – promień przekroju poprzecznego elipsoidy    Punkt  X [m]  Y [m]  Z [m]  1        2        Punkt   [  ]   [  ]  h [m]  1        2          2. Szkic rozmieszczenia punktów  (na podstawie 1 , 2  oraz danych zadania narysować 

(…)


Punkt
 [  ]
 [  ]
3-1 [  ]
3
4. Obliczenie długości i azymutów linii geodezyjnej boku 1-2 za pomocą zadania
„odwrotnego” metodą średniej szerokości Gaussa
zadanie „odwrotne” 
dane: 1, 1, 2, 2;
szukane: s1-2, 1-2, 2-1


2
2
2
s12 sin   [2] cos  1  [3] sin   [4]  ...

- z układu równań obliczyć s1-2 i 1-2

s cos    1  [5]2 cos 2   [6] 2  ...
 12
[1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz