Przyjazne stosunki i współdziałania państwa KNZ - deklaracja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyjazne stosunki i współdziałania państwa KNZ - deklaracja - strona 1 Przyjazne stosunki i współdziałania państwa KNZ - deklaracja - strona 2 Przyjazne stosunki i współdziałania państwa KNZ - deklaracja - strona 3

Fragment notatki:

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2625(XXV), 24 października 1970
Zgromadzenie Ogólne, Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych, Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi, Biorąc pod uwagę doniosłość utrzymania i umocnienia międzynarodowego pokoju opartego na wolności, równości, sprawiedliwości i poszanowaniu praw człowieka oraz rozwoju przyjaznych stosunków między narodami niezależnie od ich ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego lub stopnia ich rozwoju, Biorąc nadto pod uwagę pierwszorzędne znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych w popieraniu praworządności między narodami, Uważając, że wierne przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania między państwami i wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań przyjętych przez państwa, zgodnie z Kartą, posiada najwyższe znaczenie dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i spełnienia innych celów Narodów Zjednoczonych, Zauważając, że wielkie polityczne, gospodarcze i społeczne przemiany i rozwój naukowy, jakie zaszły w świecie od czasów przyjęcia Karty, powiększają doniosłość tych zasad i potrzebę ich bardziej skutecznego stosowania w postępowaniu państw gdziekolwiek się one dokonują, Przypominając ustaloną zasadę, że przestrzeń kosmiczna, włączając w to księżyc i inne ciała niebieskie, nie podlega zawłaszczeniu przez państwo w drodze roszczeń do suwerenności, przez używanie, lub zawłaszczanie, lub w jakikolwiek inny sposób, i pamiętając o tym, że w organizacji Narodów Zjednoczonych rozważana jest kwestia ustanowienia dalszych właściwych przepisów przenikniętych tą samą myślą, Przekonane, że ścisłe przestrzeganie przez państwa zobowiązania niemieszania się w sprawy jakiegokolwiek innego państwa, stanowi podstawowy warunek zapewnienia, że narody będą ze sobą współżyły w pokoju, gdyż stosowanie interwencji w jakiejkolwiek postaci nie tylko narusza ducha i literę Karty, lecz prowadzi także do powstania sytuacji, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu, Przypominając obowiązek państw powstrzymania się w swych stosunkach międzynarodowych od wojskowej, politycznej, gospodarczej lub jakiejkolwiek innej postaci przymusu skierowanego przeciw politycznej niepodległości lub integralności terytorialnej jakiegokolwiek państwa, Uważając za istotne, że wszystkie państwa w ich stosunkach międzynarodowych powinny powstrzymać się od groźby lub użycia siły przeciw integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej jakiegokolwiek państwa, lub w inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych,

(…)

… międzynarodowych granic innego państwa lub jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące granic państw. Podobnie każde państwo ma obowiązek wstrzymania się od groźby lub użycia siły celem naruszenia międzynarodowych linii demarkacyjnych, jak linie rozejmowe ustanowione przez lub w wyniku porozumień międzynarodowych, których ono jest stroną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz