Przygotowanie Produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie Produkcji - strona 1

Fragment notatki:

Przygotowanie produkcji (wykłady)
Wykład I: „Wstęp do zajęć”
Produkt
1. materialny - najbardziej typowy produkt, istnieje funkcjonalność ze strukturą
2. niematerialny - może funkcjonować bez materialnego nośnika (programy komputerowe, telewizyjne)
3. usługi - niematerialne, nie posiada w ogóle nośnika materialnego
Produkcja: 1. jest to proces który pozwala nam wytworzyć produkt
2. jest to ciąg różnych operacji związanych z funkcjonowaniem produktu na rynku.
Łańcuch dostaw: jest to grupa przedsiębiorstw, które ze sobą współpracują. Musi być efektywny i skuteczny. Zależy od najsłabszego ogniwa.
Współpraca: ma jakiś cel, wynikający z wspólnej pracy. Wynika z tego, że w grupie jesteśmy w stanie stworzyć dany produkt. Na końcu łańcucha jest dostarczenie produktu klientom
Schemat produkcji:
Przygotowanie: - można powiązać to z dwiema funkcjami zarządzania - planowaniem i organizowaniem
- organizowanie - realizacja tego co zaplanowaliśmy
Wykład II: „System produkcyjny”
System: - zbiór pewnych elementów stanowiących całość, - jest tworem celowym
- musi mieć jakiś cel
- między elementami są jakieś więzi (relacje), - własnością systemu jest otoczenie
- jest pojęciem metodologicznym
System organizacyjny: - jest tworem sztucznym, - stworzonym w jakimś celu, - podlega ocenie w dłuższym czasie
Warunkiem istnienia systemu organizacyjnego jest: - zespół ludzi
- współpraca
Podział systemów: - otwarty - produkcyjny
- zamknięty - nie wchodzi w żadne relacje z otoczeniem
- przepływowe - duża intensywność interakcji z otoczeniem
- nieprzepływowe
- statyczny
- dynamiczny - zmienny w czasie system produkcyjny
Stopień zorganizowania - mierniki: - skuteczność (odnosi się do celu)
- sprawność (odnosi się do elementów i ich relacji) Prakseologia: zajmuje się sprawnością działania
Własnością systemu organizacyjnego: jest proces zarządzania
Proces zarządzania: - wymusza pewne zachowania
- integruje
- jest nakierowany na ludzi
Najtrudniejszym zadaniem menedżera: jest ustalenie celu organizacji.


(…)

…: „Proces produkcyjny”
Proces badawczo - rozwojowy
1. badania podstawowe - prowadzą do wykreowania rozwoju, nie oczekuje się od nich efektu
2. badania stosowane - są bardziej związane z rzeczywistością, mogą być nastawione na konkretny obszar użyteczny, nie są związane z konkretną firmą
3. techniczne przygotowanie produkcji - wypracowanie rozwiązania związanego z danym systemem produkcyjnym Zadania technicznego przygotowania produkcji: 1. co system ma wytworzyć (projekt produktu)
2. jak można to cos wykonać (proces technologiczny)
3. warunki realizacji (organizacja procesu produkcyjnego)
Produkt materialny - struktury: 1. drzewiasta (złożona)
2. mieszana
3. rozpadu
Struktura drzewiasta (złożona): nazywana także konstrukcyjną
Konstrukcyjne przygotowanie produkcji: zaprojektowanie produkcji…
… o specyficznych cechach
Na czym polega projektowanie: 1. zaprojektowanie wyrobu jako całość (funkcjonalność, kształt, wymiary, parametry techniczne)
2. zaprojektowanie elementów składowych produktu
3. zaprojektowanie sposobu składania (strukturę) - połączenie elementów
4. rezultat - dokumentacje konstruktywne
Zasady konstrukcji (standaryzacja): 1. typizacja - daje typoszeregi (zbiór, szereg produktów, które maja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz