Przydatne wyrażenia - 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przydatne wyrażenia - 2 - strona 1

Fragment notatki:

PRZYDATNE WYRAŻENIA:
FINALLY - WHEN - WHILE - IN THE MEANING - THEN - IN THE BEGINNING - BEFORE - AFTER - ĆWICZENIA
Utwórz poprawne zwroty
…………………………………………….a good/bad mark/into university
…………………………………………………..a coursebook in class/a language lab
…………………………………………….in pairs/groups
………………………………………………….a mistake/notes/progress
…………………………………………………..aloud/a passage/compulsory books
…………………………………………………..homework/an exercise/a course
……………………………………………………present/absent/late for school
……………………………………………………an exam/part in a lesson
Uzupełnij zdania
Could you …………………………… the meaning of the passage once more, please?
If you ………………………….. in the exam, you will be disqualified.
She hopes to pass all her exams and ……………………… her degree.
I'm taking a test next week so I have to ……………………… for it.
………………………… the words in column A with their opposites in column B. ………………………… the gaps in the text using suitable verbs.
Czasowniki: revise, complete, explain, match, obtain, cheat
Dopasuj Interested Keen
Bored
Tired
Worried
Do dopasowania: of, with, about, in, on
Dopasuj wyrażenia do synonimów
earlier - wcześniej, przedtem
later - potem
these days - obecnie
in the meantime - w tym samym czasie
in the beginning - na początku
in the end - na końcu
a few days ago - kilka dni temu
in those days - w tamtych czasach
a few days before - kilka dni przed tym
until then - do tamtego czasu
soon afterwards - wkrótce potem
nowadays/now, the other day, finalny/lastly, to begin with/initially, at the same time, a couple of days before, after that/next, before that, by that time, in the past, shortly after that
HOMEWORK Jesteś na obozie językowym w Anglii. Mieszkasz u angielskiej rodziny, ale niestety dzielisz bardzo mały pokój z innym uczniem z Francji. Napisz wiadomość, którą prześlesz mailem do przyjaciela mieszkającego w tej samej miejscowości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz