Przewidywanie popytu - logistyka WYKŁAD 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewidywanie popytu - logistyka WYKŁAD 4 - strona 1 Przewidywanie popytu - logistyka WYKŁAD 4 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 4. Przewidywanie popytu Logistyka zaopatrzenia : Logistyk musi umieć odpowiednio wcześniej przewidzieć, że wystąpi zapotrzebowanie na dany produkt.
Metody prognozowania:
1). Metody jakościowe
Nie bazują na modelach matematycznych. Są to np.:
Metoda delficka:
- powstała w latach 60. XX w. w ośrodku Raud Corp. w Californii
- dotyczy długich okresów czasu
- pierwsze zastosowanie to przełom 1964/1965 r.
- są to metody szacunku ekspertów
- pierwsze badania: wysłano do 120 specjalistów pytania o opinie na temat rozwoju świata w następnych 50 latach; Eksperci z Raud Corp. wybrali z tego grupę zjawisk optymalnych i znów wysłano pytania z tym kiedy to się stanie wg nich (data najwcześniejsza, najbardziej prawdopodobna, najpóźniejsza). Analitycy opracowali wyniki - rozkład odpowiedzi . Badanie było anonimowe. Rozpoczynała się dyskusja i ponownie określano opinie; Takich tur może być kilka; Poprzez anonimową dyskusję eksperci dochodzą do względnego konsensusu. (efekt kondorseta)
Prognozy okazały się względnie trafne.
2). Metody ilościowe - bazują na modelach matematycznych; - Są to metody ekstrapolacji trendu (przenoszenie tendencji na przyszłość);
- Zakłada się więc, że te czynniki, które wpływały w przeszłości będą wpływały w przyszłości. Należy określić te czynniki wpływające na trend. Przewidujemy przyszłość na podstawie przeszłości, więc adaptujemy naszą wiedzę na temat trendu do przyszłości (modele adaptacyjne).
- Modele matematyczne obarczone są błędem polegającym na uwzględnianiu tylko czynników występujących w przeszłości. Im większy horyzont czasowy tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia nowych czynników jakościowych. Dlatego model ten zawodzi w długim okresie. Przydatny jest dla prognoz krótkoterminowych - nawet jeśli pojawi się jakoś nowy czynnik to nie wpłynie od razu.
- Są to modele prognozowania krótkoterminowego. Występują np.:
Model arytmetycznej średniej ruchomej
Prosty model Browna
Popyt: Pierwotny - występuje na rynku; niezależny; zgłaszany przez klientów na rynku; trudny w określeniu; zazwyczaj określa się dla danych okresów;
wtórny - zależny; ten który występuje w naszym przedsiębiorstwie; popyt niezależny zmodyfikowany o zapasy produktów w toku;
Prognoza popytu dla wybranych okresów czasowych (zał: okres: 1 tydzień)

t-4
t-3
t-3
t-1
t 0
t^+1
t^+2
t^+3


(…)

…; trudny w określeniu; zazwyczaj określa się dla danych okresów;
wtórny -> zależny; ten który występuje w naszym przedsiębiorstwie; popyt niezależny zmodyfikowany o zapasy produktów w toku;
Prognoza popytu dla wybranych okresów czasowych (zał: okres: 1 tydzień)

t-4
t-3
t-3
t-1
t 0
t^+1
t^+2
t^+3
90
100
110
100
100
90
10 (błąd progn.)
100
90
+85
Jest to szereg czasowy (chronologiczny)
Arytmetyczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz