Przetwarzanie rozproszone - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetwarzanie rozproszone - omówienie - strona 1 Przetwarzanie rozproszone - omówienie - strona 2 Przetwarzanie rozproszone - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe
Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe
Rozproszone systemy operacyjne
Def.
Przez rozproszony system operacyjny (RSO) rozumiemy system, który z punktu
widzenia użytkownika wygląda jak zwykły system scentralizowany, ale jest
uruchomiony na wielu niezależnych jednostkach obliczeniowych, przy czym:


użycie wielu jednostek obliczeniowych jest dla użytkownika niewidoczne
(przezroczyste),
użytkownik widzi system jako wirtualny komputer, nie zaś jako zbiór
osobnych maszyn połaczonych siecią.
W przeciwieństwie do sieciowych systemów operacyjnych, w RSO nie ma
rozróżnienia na zasoby lokalne i zdalne. W systemie tym z punktu widzenia
użytkownika wszystkie zasoby są lokalne.
W RSO można wyróżnić bardziej szczegółowo następujące właściwości:
1. przezroczystość, rozumiana jako:
 przezroczystość położenia - użytkownicy nie powinni być w stanie
określić lokalizacji zasobów
 przezroczystość wędrówki - zasoby systemu mogą zmieniać swoje
fizyczne położenie, co nie powinno mieć wpływu na działanie systemu;
np. jeżeli plik znajdował się na komputerze A i został przeniesiony na
komputer B, to użytkownicy powinni nadal odwoływać się do pliku w ten
sam sposób
 przezroczystość zwielokrotniania - system powinien móc bez wiedzy
użytkownika wykonywać kopie niektórych jego zasobów i co więcej
istnienie wielu kopii nie powinno być dla niego dostrzegalne
 przezroczystość współbieżności - równoczesna chęć skorzystania z
tego samego zasobu przez kilku użytkowników nie powinna być dla
nich widoczna
 przezroczystość pod względem równoległości - użytkownik nie
powinien być świadom, że jego proces lub wiele procesów wykonuje
się równolegle na kilku komputerach
2. elastyczność
System powinien być łatwy do przebudowy od strony implementacyjnej, tzn.
powinien być wyposażony w małe mikrojądro, a większość usług
świadczonych przez SO powinno być przeniesione w obszar użytkownika
3. niezawodność
 dostępność zasobów systemu powinna być ciągła
 mimo awarii jednej maszyny system jako całość działa nadal
Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe
4. wydajność
Rozkładanie obciążeń na wszystkie dostępne komputery w sposób najbardziej
efekty
5. skalowalność
Oznacza to, że system powinien zarówno dobrze działać na kilku
komputerach jak i na kilkudziesięciu
6. ekonomia
Mikroprocesory dają lepsze współczynniki cena/wydajność niż komputery
główne
7. stopniowe rozszerzanie
Moc obliczeniowa może być powiększana małymi porcjami
Wady rozproszonych systemów operacyjnych
 oprogramowanie,
 sieć,
 bezpieczeństwo.
Problemy implementacyjne
Zdalna komunikacja między procesami:
 przekazywanie komunikatów
 zdalne wywoływanie procedury (RPC)
 transakcje (ciąg operacji na elementach bazy
danych,
przeprowadzających ją z jednego poprawnego stanu do drugiego).
Mechanizmy synchronizacji (dostępu do sekcji kryt.):
 scentralizowane (fizyczny zegar, centralny proces, liczenie zdarzeń)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz