Przeprowadzanie optymalizacji sieci transportowej - omówienie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeprowadzanie optymalizacji sieci transportowej  - omówienie - strona 1 Przeprowadzanie optymalizacji sieci transportowej  - omówienie - strona 2 Przeprowadzanie optymalizacji sieci transportowej  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Metody organizacji
Przeprowadzanie optymalizacji sieci transportowej pod kątem
minimalizacji kosztu transportu dystrybucji węgla.
Nr grupy: 22
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Rok 4, grupa 2
Kraków, 2011
Trzy kopalnie położone w różnych miastach zaopatrują w węgiel pięć elektrociepłowni na
terenie kraju. Każda z kopalń K1, K2, K3 ma określoną zdolność produkcyjną: odpowiednio
1700, 2550, 2040 jednostek produkcji (np. wagonów węgla) w jednostce czasu.
Zapotrzebowanie elektrociepłowni E1, E2, E3, E4, E5 na węgiel w jednostce czasu wynosi
odpowiednio: 1360, 1020, 1190, 850, 1530 jednostek.
Koszt transportu 1 jednostki węgla z poszczególnych kopalń do odpowiednich
elektrociepłowni przedstawia tablica 1.
Wyznaczyć wielkości dostaw z poszczególnych kopalń do poszczególnych elektrociepłowni,
tak aby koszt transportu był najniższy i aby jednocześnie spełnione były warunki:
1. Zdolności produkcyjne poszczególnych kopalń nie mogą być przekroczone
2. Elektrociepłownie muszą mieć pokryte zapotrzebowanie
Tablica 1 – ceny jednostkowe transportu:
K1
K2
K3
E1
4,2
7,2
7,2
E2
3,2
11,2
8,2
E3
5,2
7,2
3,2
E4
6,2
7,2
9,2
E5
9,2
12,2
4,2
Rozwiązanie:
Stosując regułę kata północno – zachodniego wyznaczamy pierwsze rozwiązanie bazowe:
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
T1
K1 1760 440
2200
K2
3300
880 1540 880
K3
220 1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
K = 1760 * 4,2 + 440 * 3,2 + 880 * 11,2 + 1540 * 7,2 + 880 * 7,2 + 220 * 9,2 + 1980 * 4,2 =
46420
Rozpatrzmy jakie konsekwencje przyniesie zmiana w dystrybucji węgla jeżeli z K1E1
przeniesiemy jedną jednostkę do K2E1i jaki to będzie miało wpływ na koszty. Tak samo
postępujemy z każdym wolnym polem.
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
T2
K1 1759 441
2200
K2
3300
1
879 1540 880
K3
220 1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
K1E1: - 4,2
K2E1: + 7,2
K1E2: + 3,2
K2E2: - 11,2
-5
Taka zmiana spowoduje spadek kosztu o 5 jednostek.
Tak samo postępujemy z każdym wolnym polem.
Wyniki przedstawiamy w tabeli:
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
T3
6
7
15
10
K1 1760 440
2200
-5
10
2
K2
3300
880 1540 880
-7
-5
-6
K3
220 1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
46420
Wybieramy najmniejszą wartość ujemną i przenosimy tam maksymalną ilość ładunku. Ilość
ta, to najmniejsza z wartości pól w których odejmowaliśmy podczas sprawdzania
najkorzystniejszej alternatywy.
T4
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
K1 1540 660
2200
K2
3300
660 1540 1100
K3 220
1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
Pierwsza zmiana przyniosła spadek kosztów o 850
Przeliczamy ponownie konsekwencje zmian w dystrybucji.
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
T5
6
7
8
3
K1 1540 660
2200
-5
3
-5
K2
3300
660 1540 1100
2
1
7
K3 220
1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
44880
42020
E1
E2
E3
E4
E5
S
ZP
T5
1
2
10
5
2200
K1 1100 1100
5
2
1540 1100 10
3300
K2 660
-2
-6
-2
220
1980 440 2640
K3
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
T6
6
7
9
4
K1 1100 1100
2200
4
-4
K2 660 220 1320 1100
3300
4
K3
1
220
6 1980 440 2640
Zap. 1760 1320 1540 1100 1980
41800
E1
E2
E3
E4
E5
S
T6
6
7
9
8
K1 1100 1100
4
K2 660 220 880 1100 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz