Przemiany rodziny i alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany rodziny i alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego - strona 1 Przemiany rodziny i alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego - strona 2 Przemiany rodziny i alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT IV: PRZEMIANY RODZINY I ALTERNATYWNE FORMY ŻYCIA MALŻEŃSKO - RODZINNEGO
I. ŻYCIE W SAMOTNOŚCI
Jedną z alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, obok ko habitacji, jest samotność.
„Single life” oznacza wszystkich ludzi żyjących samotnie, niezależnie od ich sytuacji cywilno-prawnej
(panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione, separowane, stanu wdowiego, samotni rodzice). Stosunek
ludzi do tej kategorii osób zmienia się stopniowo i istniejące kiedyś negatywne naznaczanie i
marginalizowanie zastępowane jest naśladownictwem. Janusz Gajda podkreśla, że życie w
samotności przestaje świadczyć o „inności”, a także określania, jak: „stara panna”, „stary kawaler”
wychodzą z użycia. Tradycyjne postrzeganie osób samotnych jako zgorzkniałych i osamotnionych jest
wypierane w ponowoczesnych społeczeństwach przez „proaktywny” typ singla. Zjawisko to jest
efektem modernizacji społeczeństw powodujące powstania wielkomiejskich skupisk i i specyficznych
dla nich zjawis: rozpad rodziny wielopokoleniowej i pojawienie się rodziny nuklearnej,, styl życia
anonimowość życia, bezosobowe stosunki społeczne, samotność jednostki oraz rozwój całej
mozaiki instytucjonalnych form życia społecznego.
Ta ponowoczesna faza rozwoju społeczeństw wyraża się:
- wzrostem dobrobytu,
- przemianami zatrudnienia w sektorach gospodarki ( dynamizacja sektora usług oraz nauki i
informacji)
- podniesieniem się poziomu wykształcenia zwłaszcza kobiet,
- podniesienie się świadomości i niezależności ekonomicznej,
- przemianami w małżeństwie i rodziny.
Przemiany te odbijają się na zachowaniach demograficznych, takich jak:
- opóźnienie wieku zawierania małżeństw,
- nasilenie rozwodów.
Co generuje samotność
- umieralność (wyższa wśród mężczyzn), która prowadzi do samotności przede wszystkich w
starszych grupach wiekowych.
Istnieją także tzw. Typowi samotnicy, oraz zwolennicy samotności czasowej ( wynika to z
preferencji życiowych tych osób, przebytych doświadczeń rodzinnych, a nawet oddziaływania
„mody na samotność”
O upowszechnianiu się samotności świadczy przede wszystkim wzrost liczby gospodarstw
jednoosobowych. „Mieszkać samotnie” nie oznacza dzisiaj, że żyje się bez osoby bliskiej sercu.
Wielu ludzi praktykuje typ ko habitacji typu LIVING APART TOGETHER(LAT) - bedąc nawet w
tzw. Stałym związku można mieszkać oddzielnie(np. małżonkowie ze względu na charakter
wykonywanej pracy spotykają się w weekendy).
Badania naukowe wykazują, iż odsetek żyjących samotnie jest stosunkowo wysoki, z jednej strony
– wśród ludzi z wysokim poziomem wykształcenia, wysokim poziomem dochodów(ludzie
sukcesu), z drugiej – wśród osób biednych, bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych.
W młodszym wieku częściej deklaruje się niechęć do życia w samotności. Jednakże wraz z
wiekiem odsetek akceptujących samotność coraz bardziej rośnie. Samotność ściśle wiąże się z
planami prokreacyjnymi – osoby, które pragną mieć potomstwo, traktują swoją sytuację życiową
jako tymczasową. Jest również taka kategoria osób, które nie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz