Przekaz - regulacja, skutki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekaz - regulacja, skutki - strona 1 Przekaz - regulacja, skutki - strona 2 Przekaz - regulacja, skutki - strona 3

Fragment notatki:

Przekaz. Regulacja prawna de lege lata . Anweisung, la delegation. Trzy okresy regulacji przekazu:
Przedwojenny - kodeks zobowiązań z 1934 r. regulował przekaz (613 - 620 kz).
Lata '65 - '90 - brak w kc tej instytucji.
Od 1990 r. - powrót przekazu do kc (921 1 - 921 5 ), rekonstrukcja z kz.
Konstrukcja prawna. W ramach przekazu dochodzi do upoważnień :
a - A upoważnienia B do świadczenia
b - A upoważnia B do odbioru świadczenia
Omówienie:
Struktura podmiotowa: przekazujący, przekazany, odbiorca przekazu.
3 stosunki prawne tzw. pozaprzekazowe (stosunki osobiste między tymi podmiotami). Przekaz odbywa się w ramach tych stosunków: Stosunek I - wskazuje osobę przekazaną (B). A najczęściej jest wierzycielem B w tzw. stosunku pokrycia (A jest wierzycielem B, wybór osoby B nie może być przypadkowy, jest zdeterminowany tym, ze B jest dłużnikiem). Stosunek II - B i C się nie znają, może dojść do wykreowania stosunku prawnego w razie przyjęcia przekazu przez B. Stosunek III - najistotniejszy. C jest wierzycielem A. A posługując się B może spowodować wykonanie zobowiązania w stosunku pomiędzy A i C.
Przekaz to czynność upoważniająca inna niż pełnomocnictwo. Dwa upoważnienia: A upoważnia B do spełnienia świadczenia, A upoważnia C do przyjęcia świadczenia.
Odwołalność przekazu - przekazujący może przez skierowanie oświadczenia do przekazanego odwołać przekaz.
Nie można odwołać przekazu w 2 sytuacjach:
Jeżeli B akceptuje (przyjął) przekaz (oświadczenie woli B osobie C).
Jeżeli B spełnił świadczenie, naruszałoby interesy osób trzecich
Skutki wykonania przekazu!! Działanie B zalicza się na rachunek A. Osoba B działa we własnym imieniu, ale na rachunek osoby A (to różni przekaz od pełnomocnictwa).
Skutki działania B w ramach 2 stosunków prawnych, wykonanie przekazu:
- W stosunku pokrycia wykona własne zobowiązanie.
- W stosunku zapłaty - A wykona zobowiązanie wobec C.
Funkcja gospodarcza i jurydyczna przekazu.
Skrócenie drogi świadczeń, B spełniając świadczenie C wywołuje skutki w dwóch stosunkach prawnych - uproszczenie obrotu prawnego.
Praktyczny mechanizm działania.
Przekaz dokumentowy (A pisze upoważnienie A - B na jakimś dokumencie).
A ma dwie możliwości:
Wręcza dokument osobie C i osoba C zgłasza się do B o świadczenie.
Wręcza dokument osobie B i mówi, ze upoważnia B do świadczenia C (B informuje C).


(…)

… jednostronna tworząca zobowiązanie na linii B - C (po przyjęciu powstaje stosunek obligacyjny).
Na tle przekazu stosunek obligacyjny między B i C może pojawić się w wyniku osobnego zdarzenia prawnego = przyjęcia przekazu. Samo wykonanie przekazu bez elementu przyjęcia nie powoduje powstania zobowiązania, chyba że z kontekstu coś innego wynika.
Odpowiedzialność B wobec C ma cechy odpowiedzialności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz