Przedsiębiorstwo sprywatyzowane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - strona 1 Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - strona 2 Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - strona 3

Fragment notatki:


Funkcjonowanie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa ,,YYY” S.A. Spis treści WSTĘP str. 3 I Rozdział Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych str. 5 1.1. Istota i cel prywatyzacji str. 5 1.2. Metody - rodzaje prywatyzacji str. 8 II Rozdział Zakłady Lniarskie ,, YYY” S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa str. 18 2.2. Prywatyzacja Zakładów Lniarskich ,, YYY” S.A. str. 22 2.3. Spółka akcyjna formą koncentracji kapitałów str. 24 2.4. Akcje Spółki -emisja i emitenci str. 27 2.5. Plan kadrowo - płacowy str. 30 III Rozdział Działalność str. 39 3.1. Przedmiot działalności Spółki str. 39 3.2. Majątek Spółki str. 45 3.3. Plan finansowy i plan kosztów str. 51 3.4. Zysk i jego podział str. 57 3.5. Inwestycje str. 60 IV Rozdział Marketing str. 68 4.1. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie str. 70 4.2. Sprzedaż i marketing w Spółce str. 72 4.3. Przedsięwzięcia organizacyjno - techniczne str. 78 4.4. Strategia rozwoju firmy str. 84 ZAKOŃCZENIE str. 86 BIBLIOGRAFIA str. 92 Rozdział I Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych Istota i cel prywatyzacji. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polegała na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, na zasadzie udostępnienia osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym celu przedsiębiorstwo państwowe może być przekształcone w spółkę lub zlikwidowane na zasadach określonych ustawą. Pierwsza ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych weszła w życie w 1990 roku. Było wówczas prawie 8500 przedsiębiorstw państwowych. Od tego czasu skomercjalizowano (zamieniono w spółki akcyjne), sprzedano lub zlikwidowano ponad 6000 przedsiębiorstw. W roku 1996 weszła w życie nowa Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, której art. 39 opisuje procedury prywatyzacji bezpośredniej. Do tej pory sprywatyzowano w ten sposób ponad 1800 małych i średnich przedsiębiorstw. Znakomita większość z nich dobrze radzi sobie na rynku. Pomimo tego w Polsce jest wciąż około 2000 firm pozostających w rejestrze przedsiębiorstw państwowych, a ponad połowa z nich kwalifikuje się do prywatyzacji. Struktura geograficzna sprywatyzowanych przedsiębiorstw została przedstawiona poniżej.

(…)

… przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Następnym etapem jest emisja i sprzedaż akcji tej spółki różnym nabywcom - pracownikom ( na zasadach preferencyjnych), drobnym akcjonariuszom krajowym i zagranicznym. Tę formę prywatyzacji stosuje się w Polsce głównie wobec dużych przedsiębiorstw. Jest to bardzo kosztowna forma ze względu na formę starannej wyceny majątku trwałego. Udostępnienie…
… Centralną Tabelę Ofert oraz realizują pozostałe zadania określone w Rozporządzeniu w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi za pośrednictwem utworzonej przez siebie Spółki Akcyjnej (CeTO S.A.). Założycielami Centralnej Tabeli Ofert Spółki Akcyjnej są 43 podmioty, w tym 20 banków.
Emitent składa do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosek…
… roku produkowane tkaniny lniane odzieżowe uzyskały nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w Konkursie Mister i Junior Exportu Przemysłu Lekkiego 1999.
• Dnia 28 maja 1999 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Prezes Marek Błażków odebrał najbardziej prestiżową nagrodę polskiej gospodarki - statuetkę "TERAZ POLSKA" za produkowane przez "Orła" tkaniny 100% lniane w IX Edycji konkursu…
…,
• niekorzystna struktura odbiorców (dysproporcje między klientami z rynku odzieżowego i z rynku tkanin dekoracyjnych),
• sezonowość produkcji,
• długi cykl produkcyjny,
• uzależnienie od importu włókna,
• brak sprawnego systemu rachunkowości zarządczej,
• trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry włókienniczej • brak przetwarzania odpadów produkcyjnych
Zagrożenia
• wzrost konkurencji z krajów Europy…
… konkurentów, ich potrzeby, poziom cen a następnie oferowanie własnych produktów.
Pod koniec 1999 upadłość ogłosiły Zakłady Lniarskie „Silena" w Świebodzicach. Produkcji zaprzestano już w październiku. Firma ta specjalizowała się w tkaninach niewykończonych (ze względu na brak wykończalni), zgrzebnych częściowo wykonanych z przędz suchoprzędnych. W związku z tym pojawiła się szansa wzbogacenia oferty „Orła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz