Przedsiębiorstwa w sferze bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwa w sferze bezpieczeństwa - strona 1

Fragment notatki:


PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA:
Najogólniej prywatne przedsiębiorstwa aktywne w sferze bezpieczeństwa to firmy działające jawnie i legalnie (przynajmniej w założeniu), w sposób ciągły (nie doraźnie) i mające charakter korporacyjny (przedsięwzięcia biznesowego), oferujące różnorakie usłu- gi w zakresie stosowania siły lub inne działania istotne w kontekście bezpieczeństwa pań- stwa, w tym prowadzenie działań zbrojnych 7 . Spośród wymienionych cech nacisk kładzie się właśnie na „korporacyjność” prywatnych przedsiębiorstw wojskowych, a więc na fakt, że działają one jawnie, jako podmiot gospodarczy podlegający określonym regulacjom prawnym. Ten bowiem czynnik ma decydować o odmienności działań tych podmiotów od „zwyczajnego” najemnictwa, nielegalnego - jak wspomniano - w świetle prawa między- narodowego Trudniej określić zakres przedmiotowy działań prywatnych firm wojskowych (rodza- je świadczonych przez nie usług), gdyż ich działalność może przyjmować zróżnicowane formy. Najprostszą, ale często stosowaną klasyfikacją jest podział tego rodzaju firm na dwie podstawowe grupy - tzw. prywatne kompanie wojskowe ( Private Military Compa- nies - PMC's), oferujące usługi o charakterze ofensywnym i niejako „frontowe” ( frontline ), czyli łączące się bezpośrednio z użyciem siły w rejonie konfliktu, oraz prywatne przedsię- biorstwa aktywne w sferze bezpieczeństwa ( Private Security Companies - PSC's), reali- zujące zadania defensywne i pomocnicze, polegające głównie na ochronie osób i mienia.
Osobną kwestią jest wynagrodzenie personelu firm prywatnych, znacznie wyższe aniżeli żołnierzy wykonujących podobne czynności na podobnych stanowiskach. W ten sposób narusza się zasady Konwencji Genewskiej, jak też powoduje przechodzenie żołnierzy ze służby czynnej do pracy w tych firmach.
Trzy główne typy przedsiębiorstw aktywnych w sferze bezpieczeństwa (wg Singera) : - firmy oferujące zdolności wojskowe ( Military Provider Firms - MPF's), bezpośred- nio angażujące się w walkę (czasem w roli kierowniczej i swoistego force multiplier dla sił zbrojnych państwa-klienta) lub świadczące inne usługi „pola bitwy”; - prywatnych konsultantów wojskowych ( Military Consulting Firms - MCF's), któ- rych aktywność obejmuje wszelkiego rodzaju doradztwo wojskowe, prowadzenie szkoleń oraz realizację programów restrukturyzacyjnych w siłach zbrojnych kraju-klienta; - firmy wykonujące zadania pomocnicze i wspierające ( Military Support Firms - SF's), a więc zajmujące się kwestiami logistycznymi, transportem, wywiadem oraz in- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz