Przedłużenie terminu płatności podatku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedłużenie terminu płatności podatku - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Kto, w jakim trybie i w jakich przypadkach może przedłużyć termin płatności podatku?
Art. 50 op.
Przedłużanie terminów polega na przesunięciu daty realizacji określonej czynności. Uprawnionym do tego jest minister do spraw finansów publicznych. Może on w drodze rozporządzenia przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Uprawnienie to dotyczy terminów materialno prawnych (zapłata podatku, zaliczek, rat). Uprawnienie to może być wykorzystywane w odniesieniu do określonych grup podatników a nie indywidualnie (generalny charakter uprawnienia). Rozporządzenie ministra nie może przedłużać następujących terminów:
@ termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego
@ termin przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz należności płatników i inkasentów
@ termin zwrotu nadpłaty
@ termin wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
@ termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty podatku
@ termin wystawienia rachunku oraz żądania wystawienia rachunku
@ termin przechowywania kopii rachunków
@ termin przedawnienia prawa do wydania decyzji i odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej oraz zobowiązania wynikającego z tej decyzji.
Minister właściwy ds. finansów publicznych może ze swojego uprawnienia skorzystać, gdy jest to niezbędne dla zachowania nienaruszalności interesu publicznego lub interesu grupy podatników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz