Projektowanie struktury produkcyjnej - omówienie - Badania rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie struktury produkcyjnej - omówienie - Badania rynku - strona 1 Projektowanie struktury produkcyjnej - omówienie - Badania rynku - strona 2

Fragment notatki:

Projektowanie struktury prod.
W układzie faz i procesów technolog.
W układzie przedmiotowym
W technologii grupowej
Proces ten polega na: - obliczeniu w sposób orientacyjny wielkości komórek wytwórczych w
ujęciu liczby zatrudnionych, liczby maszyn i urządzeń, wielkości pow. Ilości materiałów lub
informacji- zaprojektowania powiązań materiałowych i informacyjnych poszczególnych
komórek w jeden sprawnie działający system prod.
Dylematy projektowania SP:
1.wielkość posiadanego kapitału(problem-koszt)
2.tempo realizacji projektu (zbyt szybko-zbyt wolno)
3.szybkość zwrotu nakładów (problem-powolny zwrot)
4.przepływ kapitału
5.reakcja rynku na wyrób(przed projektem konieczne badania rynku).
Produktywność – współzależność pomiędzy strumieniami nakładów czynników produkcji X,a
Y (wyrobów lub usług)czyli Pc=Y(efekt)/X(nakłady); ma wpływ na: inflację, bezrobocie,
konkurencje międzynarodową.
Niska P. prowadzi do: wzrostu cen, zwiększenia zapotrzebowania na energię i materiały bez
wzrostu wyników produkcyjnych
Wysoka daje: obniżenie kosztów wytwarzania, zwiększa wyniki prod. i zysk; większe
zapotrzebowanie na pracę
P. całkowita – odzwierciedla równocześnie poziom technolog. Wytwarzania, metody org i
zarządzania, umiejętności zatrudnionych, a także zmiany w nakładach kapitałowych i inne w
sferze projektowania i eksploatacji SP
P. czastkowa: Pu=Y/Xu (np. liczba wyrobów na dysponowaną maszynogodzine, liczba
wyrobów na przepracowaną maszynogodz., wartość produkcji na jedn. Pracy maszyny
P. jednostkowa wyrobów i części – określana orientacyjnie i szacunkowo na podst.
Konkretnej technologii w podziale na fazy i procesy lub grupy stanowisk lub ich rodzaje i
konkretnych wykonawców
Proj. Lokalizacji polega na
a) Wyborze lokalizacji dla określonego sys.prod. w obrębie kraju,regionu
b) Doborze konkretnego miejsca w obrębie określonego obiektu i działki budowlanej
Lokalizacja ogólna
- Źródło pozyskiwania surowców i lokalnych rynków
- tradycje przemysłowe regionu możliwości pozyskania zatrudnienia wg wymaganych
kwalifikacji
- możliwości dostawy czyn. Energetycznych
- przepisy podatkowe i ograniczenia adm.
- prawo pracy
- klimat i warunki terenowe
- charakterystyka stosunków ludnościowych, społeczno politycznych infrastruktury
Lokalizacja szczegółowa
- możliwości komunikacyjne dla załogi i opłaty za przejazd
- stawki wynagrodzeń w zakładach sąsiednich
- możliwości zakupu działki pożądanej
- zanieczyszczenia środowiska i hałas
- drogi, autostrady, uzbrojenie terenu
- strefy bezpieczeństwa dla dymów, hałasu, zagrożenia pożarowego, ukształtowanie terenu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz