Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30-opracowanie - strona 1 Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30-opracowanie - strona 2 Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska dnia Wydział Górniczy E.P.O.
Projekt techniczny oddziału eksploatacyjnego G II pole K 30
Wykonał: CZĘŚĆ GÓRNICZA
1. Charakterystyka złoża i warunki geologiczne
Opisywane złoże rudy miedzi zalega na głębokości -750 m.ppm. Jest to złoże osadowe o regularnej budowie, poziome o nachyleniu do 4o. Ze względu na grubość, zalicza się do średnich o wielkości furty eksploatacyjnej 3,0 m. Wynika to z miąższości bilansowej, którą przyjęto dla zawartości miedzi w skale urabianej αCu = 3,0 %. Zawartość miedzi w skale urabianej stwierdzono na podstawie prób bruzdowych. Strop wyrobiska eksploatacyjnego stanowią skały wapienno - dolomitowe o wytrzymałości na ściskanie Rc = 80 [ Mpa ]. Spąg wyrobiska stanowi piaskowiec drobnoziarnisty ( Rc = 75 MPa ). Profil geologiczny złoża w pkt. A
Sposób udostępnienia i przygotowania złoża do eksploatacji
Pole wybierkowe okonturowane jest wiązkami wyrobisk prowadzonych w układzie dwunitkowym. Długość frontu eksploatacyjnego jest uzależniona od projektowanej zdolności wydobywczej oddziału lub od odległości między zrobami wcześniej wybranego złoża. Ze względu organizacyjnych i z uwagi na własności górotworu wskazane jest, aby długość frontu eksploatacyjnego wynosiła nie mniej niż 200 m. Wyrobiska ograniczające front muszą mieć stałe połączenie z czynnymi wyrobiskami kopalni.
System eksploatacji
Opis systemu eksploatacji
W systemie eksploatacji komorowo - filarowym z ograniczonym zawałem J - Z, złoże rudy miedzi wybiera się komorami i pasami o szerokości 6,0 m i wysokości 3,0 m z pozostawieniem prostokątnych filarów o wymiarach 8,0 m x 15,0 m, podtrzymujących strop nad przecznicą roboczą. W szczególnych warunkach geologiczno - górniczych (np.: zaburzenia tektoniczne, eksploatacja wzdłuż zrobów itp.) wymiary filarów mogą ulec zmianie, co należy przedstawić w dokumentacji techniczno - ruchowej. Filary są usytuowane dłuższą krawędzią równolegle do frontu eksploatacyjnego. Na froncie eksploatacyjnym utrzymuje się nie mniej niż trzy rzędy filarów. Maksymalną ilość rzędów filarów i długość komór wyprzedzających front ustala Kierownik Ruchu Zakładu, w zależności od parametrów wytrzymałościowych furty eksploatacyjnej i skał otaczających oraz przejawów ciśnienia górotworu, po uprzednim zaopiniowaniu przez odpowiedni Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów. Z komór wyprzedzających front wykonuje się wcinki w osiach projektowanych pasów. W miarę postępu frontu eksploatacyjnego ostatni rząd filarów jest obierany od strony pasa przyzawałowego na odcinku wykonywanego zawału.

(…)

….). W przypadkach szczególnych (np.: zmiany warunków geologiczno - górniczych) decyzję o zmianie geometrii systemu podejmuje Kierownik Ruchu Zakładu po uprzednim zaopiniowaniu przez odpowiedni Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów. Podane szerokości wyrobisk i wymiary filarów są mierzone pod stropem.
Sposób urabiania złoża
Urabianie złoża prowadzi się za pomocą materiału wybuchowego: saletrolu. Długość otworów…
… wyrobisk obudową są określone dla każdego rejonu kopalni w książce obudowy Plan Ruchu.
Odstawa urobku i transport materiałów
Urobek jest ładowany za pomocą ładowarek typu ŁK na skrzyniowe wozy odstawcze i odstawiany do wysypów na przenośniki taśmowe ( kraty ).
Sposób przewietrzania
Przewietrzanie frontu eksploatacyjnego odbywa się opływowym prądem świeżego powietrza. W szczególnych przypadkach stosuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz