Projekt instalacji centralnego ogrzewania - część obliczeniowa

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt instalacji centralnego ogrzewania - część obliczeniowa - strona 1 Projekt instalacji centralnego ogrzewania - część obliczeniowa - strona 2 Projekt instalacji centralnego ogrzewania - część obliczeniowa - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, 31.10.2013r.
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Ćwiczenie projektowe nr 1
INSTALACJE BUDOWLANE I SANITARNE
Temat: INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rok III
Gr. V
Rok akademicki
2013/2014
1
1. Obliczenia sieci C.O.:
a. Obliczanie strat ciepła pomieszczeń:
o
Strefa klimatyczna: V
temperatura zewnętrzna: -24 C
Tabela strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń:
Nazwa
pom.
1
Przegroda
Nazwa
(Sym.)
Dł.
[m]
Wys.
[m]
Pow.
2
[m ]
2
3
4
5
U
2
[W/m *K]
ti-te
[K]
U(ti-te)
2
[w/m ]
Straty
ciepła
[W]
1+Σd
Zapotrzeb.
na ciepła
[W]
Uwagi
(strony
świata)
6
7
8
9
10
11
12
PARTER
Sz
2,62
6,55
0,21
40
8,4
55,02
Dzd
1,0
2,2
2,2
1,6
40
64
122,32
Sw
5,94
2,62
15,56
0,7
-4
-2,8
-43,57
P
2,5
1,38
3,45
0,24
-4
-0,96
-3,31
Sz
4,52
2,62
11,84
0,21
44
9,24
109,4
Sz
1.1
Wiatrołap
2,5
3,4
2,62
8,91
0,21
44
9,24
82,33
4,04
2,62
10,58
0,7
-5
-3,5
-37,03
O1.2
3,0
3,0
9,0
1,6
44
70,4
550,44
4,52
1,68
7,59
0,24
0
0
2,2
1,72
3,78
0,24
0
0
1,6
2,2
3,52
0,24
5
1,2
1,6
2,62
4,19
0,4
5
2
8,38
Sw
5,4
2,62
14,15
0,7
5
3,5
S
S
W
1+
0,15 –
0,10 –
0,05 =
1
706,14 +
177,54 =
883,68
1+
0,18 =
1,18
63,31 +
67,32 =
130,63
4,22
Sw
131,49 +
51,82 =
183,31
0
P
1+
0,13 –
0,10 =
1,03
0
P
1.4
Łazienka
Sw
P
1.3
Gabinet
S
49,53
2
Sz
6,55
0,21
44
9,24
60,52
S
3,4
2,62
8,91
0,21
44
9,24
82,33
E
O1.2
1,5
1,5
2,25
1,6
44
70,4
158,73
O1.2
0,9
1,2
1,08
1,6
44
70,4
66,05
P
3,58
1,9
6,80
0,24
0
0
0
P
2,5
1,5
3,75
0,24
0
0
0
Sz
1.6
Spiżarnia
2,62
Sz
1.5
Kuchnia
2,5
0,96
2,62
2,52
0,21
44
9,24
23,28
1 – 0,1
– 0,05
+ 0,15
=1
368,63 +
164,74 =
533,37
1+
0,15 –
0,1 =
1,05
36,96 +
20,61 =
57,57
S
1,72
2,62
4,51
0,7
4
2,8
12,63
P
0,96
1,38
1,32
0,24
0
0
0
Sz
4,8
2,62
12,58
0,21
44
9,24
116,24
Sz
2,8
2,62
7,34
0,21
44
9,24
67,82
O1.2
3,0
3,0
9,0
1,6
44
70,4
550,44
P
4,8
2,8
13,44
0,24
12
2,88
38,71
Sz
5,8
2,62
15,20
0,21
44
9,24
140,45
N
Sz
5,54
2,62
14,51
0,21
44
9,24
134,07
E
O1.2
1,5
1,5
2,25
1,6
44
70,4
137,61
O2.3
4,0
2,4
9,6
1,1
44
48,4
405,94
Pd
3,04
5,8
17,63
0,24
12
2,88
50,77
Pd
1.8
Sypialnia
Sw
2,5
5,8
14,5
0,24
0
0
0
1.9 Salon
N
1+
0,15 –
0,05 =
1,1
1+
0,15 –
0,05 =
1,1
774,31 +
209,87 =
984,18
W
869,94 +
501,72 =
1371,66
Σ = 4144,40 W
PODDASZE
Sz
6,08
0,21
44
9,24
56,18
Sz
2,8
1,83
2,56
0,21
44
9,24
23,65
Sf
3,71
4,7
17,44
0,24
44
10,56
184,17
1,73
1,135
1,96
1,6
44
70,4
117,29
Sz
10,92
0,8
8,74
0,21
44
9,24
80,76
N
Sz
2.2 Pokój
dzienny
0,8
O1.2
2.1
Biblioteka
7,6
N
3,03
1,83
2,77
0,21
44
9,24
25,59
E
Sz
2,09
1,83
3,83
0,21
44
9,24
35,39
Sf
4,01
5,19
20,81
0,24
44
10,56
219,75
O1.2
3,46
1,135
3,93
1,6
44
70,4
235,17
O1.2
1,5
1,5
2,25
1,6
44

(…)

… nie może być
wyposażona w żaden zawór lub zamknięcie. Przyjęto średnicę rury przelewowej równą
20mm.
e. Rura sybnalizacyjna
Rura sygnalizacyjna jest połączona do dolnej części naczynia wzbiorczego w odległości 50 mm
od dna i sprowadzona nad zlew w kotłowni. Zakończona musi być zaworem, przed którym
powinien być zamontowany hydrometr do wskazań ciśnienia hydrostatycznego. Wskazania
hydrometru sygnalizują wysokość poziomu wody w naczyniu wzbiorczym i przy mniejszym od
dopuszczalnego ciśnieniu hydrostatycznym należy uzupełnić poziom wody za pomocą pompki
kotłowej. Przyjęto minimalną średnicę 15 mm.
f. Rura odpowietrzająca
Rura odpowietrzająco – napowietrzająca jest zamontowana na pokrywie naczynia
wzbiorczego i łączy go bezpośrednio z atmosferą. Wykonana jest z rury o średnicy 15mm w
kształcie fajki o długości 100 mm…
… czynne w rozpatrywanym obiegu
o
2
ϒp- ciężar właściwy wody przy temperaturze 70 C [kG/m ]
o
2
ϒz- ciężar właściwy wody przy temperaturze 790 C [kG/m ]
h-wysokość czynna [m]
G-moc cieplna poszczególnych działek [kg/h]
L-długość działki [m]
d-średnica nominalna przewodu [mm]
2
R-liniowe opory jednostkowe [kG/m *m]
v-prędkość wody [m/s]
ξ-opory miejscowe w urządzeniach C.O.
2
z-miejscowe opory hydrauliczne…
… zewnętrznej:
Dla ściany wewnętrznej d=12cm:
Dla ściany wewnętrznej d=24cm:
Tynk gipsowy
Belka żelbetowa
Styropian
Deski dębowe
Pustak
Pustka powietrzna
Jastrych cementowy
Jastrych cem. (przestrzeń
między belką a pustakiem)
/
5
Dla stropu DZ3:
Przekrój I-I (przez belkę żelbetową 9cm):
Przekrój II-II (między belką żelbetową a pustakiem 5cm):
Przekrój III-III (przez pustak i przestrzeń powietrza 38,5cm):
Przekrój IV-IV (przez pustak 7,5cm):
Tynk gipsowy
Dachówka ceramiczna
Łaty
Kontrłaty
Poszycie z desek
Krokiew
Pustka powietrzna
Wełna mineralna
6
Dla dachu:
Przekrój I-I (przez krokiew 10cm):
Przekrój II-II (przez wełnę mineralną 82,5cm):
2. Dobór kotła:
a. Obliczanie wielkości powierzchni ogrzewanej kotła
q-natężenie powierzchni ogrzewanej kotła, dla wody q=7800 W/m
2
a-dla wody a=0,15
Przyjęto kocioł…
… żeliwny KWS-K13
b. Charakterystyka kotła:
Liczba
Znamionowa moc
Powierzchnia
Długość
członów
cieplna
ogrzewalna
kotła – L
2
Szt.
[kcal/h]
[kW]
[m ]
13200
15,30
1,1
496
wody
Paliwa
3
[mm]
6
Pojemność
[dm ]
33
Masa
kotła
[kg]
32
244
7
3. Dobór grzejników:
Wymiary
---
Zapotrzebowanie
Typ
na ciepło
grzejnika
[kcal/h]
Pomieszczenie
---
Moc cieplna
wysokość
[kcal/h]
długość
[cm]
PARTER
1.1
Wiatrołap
1.3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz