Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba

note /search

Spis pytań z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Technologia informatyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1232

co to jest program co to jest kod ASCII urządzenia wejścia , urządzenia wyjścia , relacyjny system danych wyznaczyć prawidłową odpowiedź to było trochę zakręcone ( bo TRZEBA WYBRAĆ MIĘDZY 4 PODOBNYMI I TRZEBA BYLO Chyba WYBRAĆ ŻE TABLICE SA NAZYWANE RELACJAMI i dalszy ciąg , jeżeli chcesz wydrukow...

Test wiedzy - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

c) Netware (Ł)) Palmtop 93 1Jo pierwszej generacji należ* mikroprocesory zbudowane na; a) xúcl&dach scalonych bj tranzystorach €cu lampach o) układach scalonych dużej integracji 94. ...

Test wiedzy - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

a) =średni (A 1 —śrędnia( AI =sredma( A1 DI) Dl) DI) ^ =(Ąl+Bl+Cl+Dl)/4 31/katalog główny na dysku twardym lub dyskietce tworzony jest: p a) po wydaniu komendy md nazwa katalogu b) po wyd...

Test wiedzy - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

W Vl Nask W ^cp TCP/IP ^m.' Nf) www/ftp W; 42. O zaliczeniu komputera do określonej generacji decydują następujące ki '/ a) szybkość działania, wielkość komputera, dostępne oprogramowanie f C3t technika budowy, struktura komputera, możliwości użytkowania system operacyjny, oprogramowanie użytkowe ...

Test - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

52. Komputerowe Systemy Wspomagań Decyzji (SWD) 10 systemy, które można zdefiniować w nst sposób. /ab imerakcyjne systemy umożliwiające użytkownikowi swobodny dostęp zarówno na bazy danych. jaki bazy modeli w celu wspomagania częściowo lub słabo ustrukturałizowanych decyzji ' b) systemy służące do ...

Test z informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

I c) grupę wszystkich ścieżek w ramach tego samego sektor w sposob nastcpuiacv 74 Systemy ekspertowe (SE) to klasa systemów informatycznych Mo . moJ« P . ^ Błl ■ a) wykorzystują elementy sztucznej inteligencji, służą do stawiania do...

Test wiedzy - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

klawiatura mysz digitizer V drukarka W 84^ab^pieczcnic dostępu do danych komputerowych daje y .'jK 'de?fyflkacJa 1 nulentyzacja- identyfikator (torrid) hasło or (…) … klawiatura mysz digitizer V drukarka W 84^ab^pieczcnic dostępu do danych komputerowych daje y .'jK 'de?fyflkacJa 1 nulentyzacja...

Test - informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

d) pióro świetlne WF e) digitizer W (5) drukarka f ""a) SmS'^^'-'^-ikroproce^^^,,, b) tranzystorach ^fc» układach scalonych aj przekaźnikach układach scalonych dużej integracji

Test z informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

(t) pamięcią o dostępie bezpośrednim pamięcią ulotna d]f pamięcią stała Tryb pracy gdy komputer wykonuje równocześnie co najm wielo dostęp {yp wielozadaniowość c) kompatybilność 12. System operacyjny DOS obejmuje następujące elementy: (â BIOS ¿6) MSDOS.SYS c DOS COM Qv COMMAND.COM @ lO.SYS 13_ K...