Prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz

note /search

Algebra- kolokwium

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Algebra
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Kolokwium z Algebry - V.2012 r. 1. Dana jest macierz   1 −3 3 A =  3 −5 3  . 6 −6 4 a) Wykaż, że −2 jest wartością własną; wyznacz jej krotność algebraiczną i geometryczną; b) Wyznacz pozostałe wartości własne; wyznacz ich krotności alg. i geom.;1   1 c) Czy L  1  jest podprz...