Prof. dr hab. Marian Zdyb

note /search

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 8477

...Upoważnienie do wykonywania kompetencji – może być przez organ (lub inny podmiot) innemu organowi/podmiotowi administracji publicznej lub pracownikowi urzędu. Możliwe, jeśli zezwala na to prawo. Jest to swego rodzaju pełnomocnictwo. Organ wydający nie traci kompetencji, a organ upoważniony w...