Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak

note /search

druga zasada termodynamiki - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Podstawy chemii fizycznej Lista 3 - druga zasada termodynamiki. 1. 2.15 mola azotu o temperaturze 290 K zajmuje obj˛ to´c 0.400 dm3 . Gaz rozpr˛ za si˛ nieodwracalnie, e s´ e˙ e izotermicznie, przeciw stałemu ci´nieniu, do obj˛ to´ci 0.600 dm3 , przy czym ci´nienie gazu pod koniec s e s s p...

Zkłady statystyczne, równanie stanu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868

Podstawy chemii fizycznej Lista 1 - rozkłady statystyczne, równanie stanu, oblicznie pracy, pierwsza zasada termodynamiki. 2 h 1. Energie stanów rotacyjnych czasteczki sa opisywane równaniem EJ = J(J+1)¯ , gdzie J jest liczba kwan˛ ˛ ˛ 2I towa rotacji, a I - momentem bezwładno´ci czasteczki...

ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1897

Podstawy Chemii fizycznej (ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka) Lista nr 2 (2011/2012) Zapoznać się z treścią rozdziału 3.1.3 a także z rozwiązaniami przykładów 3.4.2-3.2.5 i 3.4.9- 3.4.11 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP 1. Obliczyć