ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka - strona 1 ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy Chemii fizycznej
(ćwiczenia do wykładu prof. W. Bartkowiaka)
Lista nr 2 (2011/2012)
Zapoznać się z treścią rozdziału 3.1.3 a także z rozwiązaniami przykładów 3.4.2-3.2.5 i
3.4.9- 3.4.11 z „Obliczeń fizykochemicznych” JDP
1. Obliczyć ciepło reakcji syntezy kwasu akrylowego: (CH)2+CO+H2O( c)= CH2CHCOOH(c )
pod ciśnieniem 1,013⋅ 105 Pa i w temperaturze 298 K na podstawie ciepeł tworzenia oraz na
podstawie ciepeł spalania:
∆Htwo ciepła tworzenia [kJ/mol] ∆Hspo ciepła spalania [kJ/mol]
(CH)2
226,90
- 1300,60
CO
-110,60
- 283,17
H2O( c)
- 286,04
0,0
CH2CHCOOH( c)
- 382,66
- 1371,20
Obliczyć również ∆UrO reakcji syntezy w 298 K.Odp.:−
213,05 kJ/mol, −
212,6 kJ/mol
2. Standardowa entalpia tworzenia ciekłego metanolu wynosi −
238,7 kJ/mol w temperaturze
298K. Znając standardowe entalpie tworzenia CO2 (−
373,77kJ/mol) i H2O(c) (−
285,77 kJ/mol)
obliczyć standardową entalpię spalania tego związku. Odp.: −
726,61 kJ/mol
3. Ciepła spalania 1,1-dichloroetanu (CHCl2− 3) węgla i wodoru w warunkach
CH
standardowych wynoszą odpowiednio: −
1206,78 kJ/mol, −
373,77kJ/mol i −
285,77
kJ/mol, a ciepło tworzenia 1,2-dichloroetanu (CH2Cl− 2Cl) wynosi −
CH
165,7 kJ/mol.
Obliczyć ciepło reakcji izomeryzacji 2 moli 1,1-dichloroetanu do 1,2dichloroetanu.Odp.:−
26,8 kJ/mol
4. Wyznaczyć efekt cieplny reakcji CO
(g)
+1/2O2(g)→CO2(g) w temperaturze T = 500
o
K i pod ciśnieniem p = 1,013⋅ 10 Pa. ∆H tw,CO2 ( g ) (298K)= −393,77kJ·mol−1,
o
o
∆H tw,CO
(g)
5
o
(298K)= −110.60kJ·mol−1, C o ,CO2 ( g ) = 37,1 J·K−1·mol−1, C p ,CO
p
(g)
= 29,2 J ·
o
K−1 · mol−1. C p ,O2 ( g ) = 29,4·K−1·mol−1.Odp.: −
284,47 kJ/mol
5. Do termicznie izolowanego naczynia zawierającego 6 kg wody o temperaturze 303 K
wprowadzono 1 kg śniegu o temperaturze 263 K. Obliczyć temperaturę, jaka się ustali w
naczyniu, jeżeli ciepło topnienia śniegu wynosi 333,5 J⋅ g-1, ciepło właściwe śniegu jest
równe 2,017 J⋅ g-1 K-1 a wody 4,184 J⋅ g-1 K-1. Odp.:T=286,6 K
6.Standardowa entalpia tworzenia ciekłej wody w temperaturze 298 K jest równa –285,9kJ⋅ mol–
1
, standardowa entalpia parowania w temperaturze wrzenia (373 K) 40,66 kJ⋅ mol–1, molowe
pojemności cieplne wody ciekłej i pary wodnej można przedstawić wyrażeniami:
C o , H 2O(c)  75,15 J K 1  1 ,
mol
p
o
C p , H 2O(g) 
30,13  30 103 T J K 1 mol 1
11,Obliczyć standardową entalpię tworzenia pary wodnej w temperaturze 298 K (wielkość
rachunkową, często stosowaną w obliczeniach fizykochemicznych).Odp.: 242,15 kJ/mol
7. Przeciętny człowiek w ciągu doby w wyniku przemian metabolicznych wytwarza około
10MJ ciepła. Zakładając, że ciało ludzkie o masie 65 kg jest układem izolowanym i ma
pojemność cieplną wody (1 cal/g⋅ K), oszacuj, o ile wzrosłaby jego temperatura. Ciało
ludzkie jest w rzeczywistości układem otwartym, a strata ciepła odbywa się głównie przez
odparowanie wody. Jaka masa wody musi ulec odparowaniu każdej doby, aby utrzymać stałą
temperaturę ciała? ∆Hopar(H2O)=2427 kJ/kg. Odp.: ∆T = 36,8 K, m = 4,12 kg
8. Obliczyć ciepło,

(…)

… (−
373,77kJ/mol) i H2O(c) (−
285,77 kJ/mol)
obliczyć standardową entalpię spalania tego związku. Odp.: −
726,61 kJ/mol
3. Ciepła spalania 1,1-dichloroetanu (CHCl2− 3) węgla i wodoru w warunkach
CH
standardowych wynoszą odpowiednio: −
1206,78 kJ/mol, −
373,77kJ/mol i −
285,77
kJ/mol, a ciepło tworzenia 1,2-dichloroetanu (CH2Cl− 2Cl) wynosi −
CH
165,7 kJ/mol.
Obliczyć ciepło reakcji izomeryzacji 2 moli 1,1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz