Prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski

note /search

Kinetyka- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wykładniki w równaniu muszą być określone eksperymentalnie. One nie są współczynnikami stechiometrycznymi w równaniu reakcji. Wartości wykładników potęgowych w równaniu określają rząd r...

Metale- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Warunek: Atomy wchodzące w luki muszą być dostatecznie małe (H, B, C, N) w stosunku do atomów tworzących sieć (Fe, Ti, W). Przyczyna: Stosunek zawartości składników A i B wymusza nie obsadzenie niektórych pozycji (luk). Materiał kompozytowy (lub k...

Molekularny obraz materii- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Mierzone napięcie oznacza większą ilość wybijanych elektronów. Jeśli zwiększamy natężenia światła – rośnie ilość elektronów Wybite elektrony poruszają się z prędkością v – co oznacza, że posiadają energię kinetyczną. Wielkość tej energii zależy o...

Pierwiastki d i f- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 875

Notatka poruszamiędzy innymi zagadneinia takie jak: Pierwiastki d-elektronowe: w stanie wolnym zawierają od 1 do 10 elektronów d, są to więc pierwiastki grup pobocznych (od grupy 3 do 12). Pierwiastki przejściowe - atomy lub jony pierwiastków posiadające niecałkowicie wypełnione orbitale typu d. (od...

Roztwory i przemiany fazowe- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1274

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W czasie sesji egzaminacyjnej odbędą się 2 egzaminy pisemne obejmujące wyłożoną teorię i od 1 do 2 zadań. Układ homogeniczny – wszystkie części mają takie same właściwości (układ jednofazowy). Układ heterogeniczny – poszczególne części mają różne...

Symetria w chemii- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Obiekt posiada symetrię jeżeli istnieje dla niego przekształcenie (operacja symetrii) po wykonaniu którego stan obiektu jest nieodróżnialny od pierwotnego. Operację symetrii wykonuje się wzg...

Układ okresowy- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Połowa odległości pomiędzy środkami sąsiednich atomów w cząsteczce gazu; np. Cl2 Odległość pomiędzy jądrami chloru w cząsteczce dwuatomowej chloru wynosi 198 pm. Promień tutaj nazywany promieniem kowalencyjnym i wynosi 99 pm. Zmienność tę można w...

Związki kompleksowe- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1372

Notaka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Związek lub jon kompleksowy to połączenie w którym z atomem (jonem) A związana jest większa liczba innych atomów (jonów, grup) B niż to wynika z ładunku lub stopnia utlenienia atomu (jo...

Budowa ciała stałego- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Krystalografia – dział nauki zajmujący się opisem, klasyfikacją i badaniem kryształów. Sieć przestrzenna – uporządkowany, trójwymiarowy układ punktów ułożonych tak, że linia prosta przecho...

Ciało stałe- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kryształy – Homogeniczny materiał z powtarzającym się uporządkowaniem atomów, jonów lub cząsteczek. Odległości pomiędzy warstwami i atomami są takie same. Definicja fenomenologiczna - kryształem nazywamy substancję stałą, która wykazuje