Prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski - strona 2

Ciecze i roztwory- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zmniejszenie napięcia powierzchniowego –detergenty. Uporządkowanie na powierzchni cieczy. Efekty hydrofobowe. Wzrost napięci...

Ciekłe kryształy- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2436

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kryształy ; uporządkowanie położenia jak i orientacji. Cząsteczki nie mogą się przemieszczać. Ciecze; brak uporządkowania, czasteczki swobodne Ciekłe kryształy; posiadają mobilność ale zachowują specyficzne uporządkowanie. Jeśli ciekłe kryształy...

Elektrochemia- prezenacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ELEKTROCHEMIA – badanie i wykorzystanie samorzutnych reakcji chemicznych umożliwiających wytwarzanie prądu elektrycznego. SEM – napięcie [V] pomiędzy elektrodami ogniwa będącego w stanie równowagi (bez przepływu prądu). . Masa substancji wydzielo...

Kwantowy model atomu- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Największy problem do pokonania to niemożność precyzyjnego opisu co się dzieje z pojedynczą cząstką w skali atomowej. Stosując mechanikę kwantową możemy wyznaczyć wartości określonych...

Kystalochemia- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Krystalochemia – zależność pomiędzy składem chemicznym i właściwościami fizyko-chemicznymi a strukturą kryształu. Kryształy kowalencyjne • wiązania silne, kierunkowe (w kierunku

Oddziaływanie międzycząsteczkowe- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyskusja dotyczy cząsteczek posiadających ten typ wiązań. Jeśli cząsteczki HF znajdą się w polu elektrycznym to nastąpi ich uporządkowanie. Oznacza to, że ładunek elektryczny w tych cząsteczkach jest rozdzielony. Jeśli w cząsteczce występują rozse...

Orbitale molekularne

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Aby utworzył się orbital molekularny orbitale atomowe muszą się nakrywać dlatego tylko elektrony walencyjne mogą go two...

Pierwiastki grup gĆ___wnych

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Zasadą jest związek chemiczny, który w wyniku dysocjacji elektrolitycznej podwyższa stężenie jonów OH–. Wodorotlenkiem jest związek chemiczny, od którego w wyniku dysocjacji el...

Teoria pasmowa- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przewodnictwo elektryczne ciał stałych. Przewodnictwo elektryczne metali. Powstawanie pasm energetycznych. Zależność szerokości pasm od odległości między atomami. Pasma energety...

Teorie kwasów i zasad- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Drożdżewski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Notatka porusza miedzy innymi zagadneinia takie jak: Nicholas Lemery (1645-1715 ) opisywał kwasy jako indywidua o ostrych spiczastych atomach, które sprawiają wrażenie nakłuwania skóry, natomiast a...