Prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński

note /search

Termodynamika techniczna i chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Termodynamika techniczna i chemiczna - część spektroskopowa. Kolokwium 1.02.2011 1. Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-l/2, l/2) opisuje funkcja = cos . Obliczyć wartość średnią kwadratu pędu cząs...

Kolokwium z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Kolokwium 25.01.2012 (A) 1. Stan cząstki o masie m w nieskończenie głębokiej studni potencjału (-l/2, l/2) opisuje funkcja = cos . Obliczyć wartość średnią położenia cząstki w tym stanie. 2. W widmie elektronowym 1,3-butadienu występuje pasm...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład - Funkcje falow...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 1 Imię i nazwisko: Warszawa, 16.01.2004 r. Zadanie 1 W widmie UV butadienu, zmierzonym w temp. 300K, występuje pasmo absorpcji dla λ = 114,2 nm. Zakładając przybliżenie energii elektronów π modelem cząstki w pudle potecjał...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład cz. 15

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 15 Imię i nazwisko: Warszawa, 1.02.2006 r. PREREKWIZYTY: Zadanie 1 Obliczyć najbardziej prawdopodobne położenie cząstki w niesymetrycznej studni potencjału dla stanu n=l. Zadanie 2 W widmie rotacyjnym cząsteczki 1H35Cl z...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 17 Imię i nazwisko: Warszawa, 7.02.2006 r. PREREKWIZYTY:………………………… Zadanie 1 Jakich pasm w widmie MS można oczekiwać-w wyniku przegrupowania McLafferry'ego w cząsteczce estru CH3CH(CH3)CH2COOCH2CH3? Podać równania odpowie...

Postulaty mechaniki kwantowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Postulaty mechaniki kwantowej 1 Źródłem informacji o dynamicznych właściwościach cząstki jest funkcja falowa Ψ Funkcja falowa w tej postaci określa gęstość prawdopodobieństwa p...

Wyklad - termodynamika techniczna i chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: spektroskopia, parametry charakteryzujące promienie świetlne, absorpcja, zasada nieoznaczoności Heisenberga, czas życia...