Prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki

note /search

Umowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1715

Dobry   kontrakt   i dobra   umowa: •   Tworzy   ład   w zachowaniach   stron •   Promuje   współpracę,   a   nie konflikt •   Przynosi   obopólne   korzyści •   Etc. Umową   nazywamy   zgodne   oświadczenie   woli   dwóch   (lub   więcej)   stron   złożone   w   celu   ustanowienia, zmiany   lub...