Prof. dr hab. Andrzej Wernicki

note /search

Barwa i gęstość krwi - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Barwa krwi- czerwona, związana z zawartością Hb, zmienia się zależnie od stopnia wysycenia tlenem oraz stosunku krwinek czerwonych do osocza- w niedokrwistości jaśniejsza, po odwodnieniu ciemniejsza, smak mdły, słodkawo-słonawy, zapach swois...

Wykład - cykl Leuparta-Leberkina, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

Cykl Leuparta-Leberkina - dochodzi do wytworzenia 2-3 -DPG który wywiera wpływ na powinowactwo hemoglobiny do tlenu Kształty erytrocytów: stomatocyty krwinki posiadające wklęśnięcie przypominające usta uwarunkowane genetycznie niskie pH wy...

Erytrocyty - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Erytrocyty (RBC - red blood cells) bezjądrzasty - dwuwklęsły krążek który łatwo się odkształca (poikilocytoza u kóz a u loch kształt eliptyczny)najmniejsze u owcy i kozy- największe czas życia gryzonie :43-57dni, świnia 67 dni , świnka morska...

Wykład - funkcje krwi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1197

Funkcje krwi: -transportowa -ochronna i obronna -homeostatyczna Funkcja homeostatyczna: utrzymuje stałe ciśnienie osmotyczne (izotonia) utrzymanie stałych stężeń poszczególnych jonów (izojonia) zachowanie elektroobojętności płyn...

Wykład - hemopoeza komórki macierzyste HSC, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Hemopoetyczne komórki macierzyste (HSC): morfologicznie jest bardzo podobna do limfocytów o bardzo wąskim rąbku cytoplazmy i stanowi około 0,1-1% komórek szpiku najważniejsze cechy: obecne w ustroju przez całe życie zdolne do krążeni...

Wykład - lepkość krwi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2100

Lepkość krwi 3-5 x większa od wody destylowanej i jest uzależniona od: -temperatury -stopnia uwodnienia -liczby krwinek -średnicy naczyń krwionośnych -szybkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych Lepkość krwi w odniesieniu do w...

Wykład - metabolizm erytrocytów, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3010

Metabolizm erytrocytów woda przechodzi na zasadzie dyfuzji ale ostatnio za główną drogę uznano aquaporyny aniony są transportowane przez białka pasma trzeciego, których zasadniczą funkcja jest wymiana jonów chloru na HCO3 cząsteczka białka pasma trzeciego wymienia 105 par anionów w ciągusekundy d...

Wykład - odczyn krwi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

ODCZYN KRWI Odczyn lekki zasadowy pH 7,45-7,35 odpowiada to stężeniu jonów wodorowych 35-45 nmoli/litr pH krwi tętniczej 7,4 Włośniczkowej 7,41 Osocze krwi tętniczej 7,39 Osocze krwi żylnej 7,34 Erytrocytów 7,2 Leukocytów 7,07 Trombocytów 7,08 Graniczne stężenie jonów wodorowych, które...

Szpik kostny - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Szpik kostny: czerwony, galaretowaty, żółty ( odpowiadający wzrostowi aktywności hemopoetycznej) Wyłącznie w szpiku kostnym wytwarzane są: erytrocyty trombocyty granulocyty Limfocyty ...