Procesy termodynamiczne w JTSO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy termodynamiczne w JTSO - strona 1 Procesy termodynamiczne w JTSO - strona 2 Procesy termodynamiczne w JTSO - strona 3

Fragment notatki:


9. PROCESY TERMODYNAMICZNE W JEDNOPRZEPŁYWOWYCH TURBINOWYCH SILNIKACH ODRZUTOWYCH Napędy lotnicze i ich klasyfikacja Napęd lotniczy jest to ogół urządzeń i instalacji zapewniających statkowi powietrznemu niezbędną wartość siły ciągu i wymagany jej kierunek oraz niezawodność użytkowania w całym zakresie eksploatacyjnych warunków lotu. Podstawowym zadaniem napędu lotniczego jest wytworzenie ciągu o wartości umożliwiającej start i lot samolotu (śmigłowca) w wymaganym zakresie warunków zewnętrznych.
Opracowano wiele klasyfikacji napędów lotniczych, w których za podstawę przyjęto różne kryteria. Ze względu na sposób wytwarzania ciągu, napędy dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
napędy śmigłowe i śmigłowcowe wytwarzające ciąg pośrednio;
napędy odrzutowe wytwarzające ciąg bezpośrednio.
Podstawowa klasyfikacja obejmuje grupy napędów, których cechy zasadniczo wpływają na osiągi i charakterystyki lotne samolotów i śmigłowców.
Rys. 9.1 Podstawowa klasyfikacja napędów lotniczych
Rys. 9.2 Obszary zastosowań napędów lotniczych . 1 - napędy śmigłowcowe; 2 - napędy śmigłowe; 3 - napędy odrzutowe dwuprzepływowe;
4 - napędy odrzutowe jednoprzepływowe; 5 - napędy odrzutowe z dopalaczami; 6 - napędy rakietowe.
Główne zespoły jednoprzepływoweg o, turbinowego silnika odrzutowego (JTSO) wlot powietrza sprężarka komora spalania turbina układ wylotowy
Rys. 9.3 Schemat JTSO, oznaczenie charakterystycznych przekrojów i zmiana podstawowych parametrów strumienia wzdłuż kanału przepływowego. Wlot powietrza Doprowadza strumień powietrza do sprężarki z możliwie minimalnymi stratami energii kinetycznej, przy odpowiednio dużej prędkości lotu spręża go dynamicznie. W zależności od usytuowania silnika, wlot powietrza może mieć różne wymiary i kształty, często związany jest konstrukcyjnie z płatowcem samolotu chociaż pracuje na korzyść silnika.


(…)

cieplnym). W ks zachodzą wszystkie procesy związane z przekształceniem energii chemicznej, zawartej w doprowadzanym do komory paliwie, w energię cieplną, która przejmowana jest przez przepływający przez nią strumień powietrza w celu zwiększenia jego energii (spaliny).
Turbina
Służy do napędu sprężarki. W turbinowych silnikach śmigłowych lub śmigłowcowych (TSŚ) - także do napędu śmigła lub wirnika nośnego…
… wszystkich sił działających na ścianki kanału przepływowego silnika i siły oporu powstającej w wyniku opływu zewnętrznego.
Zgodnie z wyprowadzoną wcześniej zależnością (6.7):
gdzie:
- masowe natężenie przepływu (strumień masy) spalin
c5 - prędkość wypływu strumienia z dyszy wylotowej
V - prędkość lotu
- strumień masy powietrza przepływającego przez silnik
- pole przekroju na wylocie z dyszy silnika
p5…
… przyrost prędkości strumienia w silniku. Jest to stosunek ciągu K silnika do strumienia masy powietrza przepływającego przez silnik:
(9.1)
Przy warunku p5 = pH
kj = 60÷100 daN/(kg/s) - dla silników jednoprzepływowych;
kj = 30÷50 daN/(kg/s) - dla silników dwuprzepływowych;
Jednostkowe zużycie paliwa - określa ekonomiczność silnika i jest podstawą obliczeń długotrwałości i zasięgu lotu. Jest to stosunek godzinowego zużycia paliwa C do ciągu K silnika
(9.2)
Dla silników odrzutowych można wykorzystać zależność:
oraz gdzie: q0 - teoretyczna ilość ciepła doprowadzona w komorze spalania do 1 kg;
- masowe natężenie przepływu;
Cs - sekundowe zużycie paliwa;
Wu - wartość opałowa paliwa,
a zatem:
(9.3)
cj = 0,75÷1,0 kg/daNh - dla silników jednoprzepływowych
cj = 1,30÷2,2 kg/daNh - dla silników jednoprzepływowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz