Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie - Operator logistyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie - Operator logistyczny - strona 1 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie - Operator logistyczny - strona 2 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie - Operator logistyczny - strona 3

Fragment notatki:

Spojrzenie na rozwój międzynarodowego biznesu pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku producenta do rynku konsumenta spowodowało zmianę warunków, w jakich przedsiębiorstwa muszą wytwarzać i sprzedawać swoje produkty i usługi. Zmniejszona żywotność produktów spowodowana ich szybkim moralnym starzeniem się, konieczność skracania cykli produkcyjnych, wzrastający popyt na towary wysokojakościowe o dobrej jakości, wymagają przejścia do rynku rządzonego przez odbiorcę. Zmusza to podmioty rynku nie tylko do zbadania i poznania potrzeb klienta, ale także do przewidywania jego przyszłych potrzeb, tak w odniesieniu do towarów, jak i usług oraz sposobu organizacji łańcucha dostaw.
Pojęcie logistyki jest różnie definiowane, lecz jej istota jest wspólna, mimo odmiennych sformułowań. Komitet EWG oraz Brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją określają logistykę jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw, który jest rozumiany jako działalność związana z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła poprzez wszystkie pośrednie formy aż do postaci, w której jest konsumowany przez ostatecznego klienta.
Amerykańskie Towarzystwo Logistyczne (National Counsil of Physical Distribution Managament) określa w szerokim zakresie logistykę jako: integrację dwóch lub więcej rodzajów działalności w celu planowania, realizacji i kontroli przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów materiałów i wyrobów gotowych oraz w trakcie ich przepływu z miejsc pozyskiwania do miejsc konsumpcji. Działanie to może obejmować: obsługę klientów, przewidywanie popytu, problemy komunikowania się w sferze zaopatrzenia i dystrybucji, kontrolowanie poziomu zapasów materiałowych i towarowych, czynności manipulacyjne, tworzenie przesyłek, obowiązek podtrzymywania poziomu obsługi odbiorców, lokalizację magazynów, pośrednictwo, gospodarkę opakowaniami, transport, zagospodarowanie odpadów produkcyjnych, gospodarowanie infrastrukturą magazynową.
Postulaty i wymagania logistyki znajdują odzwierciedlenie w japońskiej formule „pięciu zer”: zero błędów i pomyłek, zero wad i usterek zero opóźnień, zero zapasów i zero papierków, czyli biurokracji. Procesy logistyczne są związane zarówno z przepływem materiałów, jak i informacji od dostawców czynników produkcji do ich użytkowników, a nawet dalej po utylizację odpadów.
Do procesów logistycznych zaliczyć można:
prognozowanie zaopatrzenia,
dokonywanie zamówień,
zaopatrzenie, magazynowanie i zarządzanie zapasami,
zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły,
pakowanie i konfekcjonowanie,
transport,
gospodarkę opakowaniami,
gospodarkę odpadami produkcyjnymi,


(…)

… to firma oferująca kompleksową obsługę klienta w zakresie przewozu i jego organizacji, konfekcjonowania, paletowania, magazynowania i rozporządzania towarem w imieniu klienta. Firma taka dąży do obniżania kosztów własnych oraz klienta, co można osiągnąć m.in. poprzez bardzo dobrze zorganizowany system pracy (np. oparty na zasadzie just-in-time), wyzbywanie się czynności dodatkowych (outsourcing…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz