Procesy integracyjne w Europie - referat Francja Charlesa de Gaulle'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy integracyjne w Europie - referat Francja Charlesa de Gaulle'a - strona 1 Procesy integracyjne w Europie - referat Francja Charlesa de Gaulle'a - strona 2

Fragment notatki:

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
Prezentacja:
Francja Charles'a de Gaulle'a
Na początek chciałam przytoczyć pojęcie tzw. gaullizmu, które dla niektórych oznacza określoną wizję państwa, władzy i polityki, idea niezależności i wielkości Francji. Dla innych natomiast gaullizm to głównie postać Charles'a de Gaulle'a - twórcy V Republiki Francji, który jawi się często jako przedstawiciel burżuazji francuskiej, który reprezentuje w swych działaniach i poglądach na forum międzynarodowym wyłącznie interesy wielkich monopoli, oligarchii finansowej i francuskiego kapitału, jednak taki interes był zgodny z przemyśleniami i ideami również samych Francuzów. Przyjmuje się obecnie, że taka myśl polityczna de Gaulle'a, jest koncepcją polityki europejskiej. Przechodząc dalej, chciałabym się skupić na prezydenturze Charles'a de Gaulle'a, oraz jego koncepcjach, kiedy po raz drugi przejął dowodzenie nad Francją. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to przyjął On za cel stworzenia jedności zachodnioeuropejskiej i kształtowania w tym samym czasie współpracy ogólnoeuropejskiej. Podkreślał on bardzo często w swoich przemówieniach już w okresie zimnej wojny, że budowa Europy Zachodniej ma być wstępem do tworzenia całej Europy, natomiast co do procesów integracyjnych Zachodu, to miały one być rozpatrywane w funkcji, cytuję: ,,wielkiego dzieła, którym będzie jedność Europy, a dzieło to - należało tworzyć długo, zdecydowanie, krok za krokiem”, to znaczy miała na celu zakończenie procesu dekolonizacji. De Gaulle, różnicował poszczególne elementy systemu ogólnoeuropejskiego; tworzył hierarchię, na której czele stała Francja i Związek Radziecki, zaś odrębnie traktował Wielką Brytanię, która ze względu na swój wyspiarski charakter, bardzo długo pozostawała w cieniu, a także jeśli chodzi o Półwysep Iberyjski, który był przed Charles'a traktowany jako odrębny system przez reżim totalitarny. Na takiej właśnie podstawie, wyróżniał on dwa podsystemy: Europę Zachodnią i Europę Wschodnią. De Gaulle posiadał także koncepcję budowy ,,Europy od Atlantyku do Uralu”, gdzie Rosja, miała być obok Francji jednym z głównych filarów tej konstrukcji. Próbował On zatem zbudować niezależną od Stanów Zjednoczonych Europy Zachodniej. Jego celem było także nadanie Europie Zachodniej takiej orientacji politycznej, żeby doszło do tzw. odprężenia z Europą Wschodnią - tzn. chciał pomóc w ewolucji rządów komunistycznych, a także liczył na rozpad państw socjalistycznych. W ten sposób, wzmocnił pozycję Francji na arenie międzynarodowej. Według Jego koncepcji, Europa miała być mediatorem między Wschodem a Zachodem i nie chciał dopuścić Amerykanów do ingerencji w sprawy europejskie, co nosi nazwę Europy Ojczyzn, która zakłada związki gospodarcze przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów. Wyróżniającą cechą tej koncepcji był nacisk na poszanowanie suwerenności państw i rozwój

(…)


PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE
Prezentacja:
Francja Charles'a de Gaulle'a
Na początek chciałam przytoczyć pojęcie tzw. gaullizmu, które dla niektórych oznacza określoną wizję państwa, władzy i polityki, idea niezależności i wielkości Francji. Dla innych natomiast gaullizm to głównie postać Charles'a de Gaulle'a - twórcy V Republiki Francji, który jawi się często jako przedstawiciel burżuazji…
… na prezydenturze Charles'a de Gaulle'a, oraz jego koncepcjach, kiedy po raz drugi przejął dowodzenie nad Francją. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, to przyjął On za cel stworzenia jedności zachodnioeuropejskiej i kształtowania w tym samym czasie współpracy ogólnoeuropejskiej. Podkreślał on bardzo często w swoich przemówieniach już w okresie zimnej wojny, że budowa Europy Zachodniej ma być wstępem do tworzenia…
… był nacisk na poszanowanie suwerenności państw i rozwój współpracy międzyrządowej, a nie ponadnarodowej. Koncepcja ta rozwinięta i propagowana przez gen. Charles'a de Gaulle'a stoi niejako w opozycji do koncepcji federalistycznych zjednoczenia Europy. De Gaulle był przeciwnikiem federacji europejskiej, a także ściślejszej integracji politycznej państw ówczesnych Wspólnot Europejskich. Charles de Gaulle
…, była integracja trzy istniejące wspólnoty, czyli EWWiS, EWG oraz Euratom. Został on rozwinięty podczas szczytu państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Politycznej w grudniu 1961 roku w Hadze. Wywołał on ostre dyskusje na forum ,,szóstki”. Plan poparł w 100% Konrad Adenauer, ale doszło do sprzeciwu ze strony Holandii i Belgii, dlatego też w 1962 roku przygotowano drugą wersję planu, który zakładał nadal…
… nieokreślonej idei zjednoczenia Niemiec. Tak rozpoczęły się cykle konferencji prasowych w Pałacu Elizejskim od 1959 roku. Wynika z tego, że zbliżenie z Bonn nie mogło uzależnić Francji gaullistowskiej od partnera zza Renu, ponieważ byłoby to niezgodne z podstawowymi francuskimi celami tego zbliżenia. Gdyż niezależność Francji, skutecznie broniona prze de Gaulle'a podczas II wojny światowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz