Procesowe i pozaprocesowe cele postępowania przygotowawczego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowe i pozaprocesowe cele postępowania przygotowawczego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw procesowe i pozaprocesowe cele postępowania przygotowawczego. Cele postępowania przygotowawczego:  ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,  wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,  zebranie danych o osobie oskarżonego,  wyjaśnienie okoliczności sprawy (w tym osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody),  zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu. Owe cele wyznaczają trzy funkcje post. przygotowawczego. Zasadniczą funkcją postępowania przygotowawczego jest f. przygotowawcza, polegająca na zbieraniu i utrwalaniu dowodów na użytek przyszłej rozprawy sądowej. Funkcja profilaktyczna polega na stwarzaniu warunków utrudniających popełnienie tego samego przestępstwa (np. tymczasowe aresztowanie (podobną funkcję spełnia np. tymczasowe aresztowanie).
Funkcja względnie prejudycjalna - polega na wstępnym rozstrzyganiu kwestii mających znaczenie w innych procesach (np. cywilnym lub administracyjnym). Akt oskarżenia może stać się np. podstawą wypowiedzenia stosunku pracy lub wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz