Proces szczegółowego planowania - omówienie - Personel

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces szczegółowego planowania - omówienie - Personel - strona 1 Proces szczegółowego planowania - omówienie - Personel - strona 2 Proces szczegółowego planowania - omówienie - Personel - strona 3

Fragment notatki:

ROLA ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO
-zespół merytoryczny jest powoływany wtedy, gdy pojawiają się trudności z określeniem
zawartości projektu. Zadaniem tego zespołu jest opracowanie konspektu projektu we
współpracy z jego menagerem i/lub zbadanie wykonalności projektu
-chociaż nie jest konieczne, aby członkowie zespołu merytorycznego zostali członkami
zespołu projektowego, to jednak zasadne jest zaangażowanie jeszcze jednego specjalisty
merytorycznego.
WSPARCIE STRONY WYŻSZEGO PERSONELU
We wszystkich projektach ( czy to jednoosobowych czy też dużych i skomplikowanych)
zasadnicze znaczenie ma wsparcie ze strony przełożonych. Należy upewnić się co do zakresu
odpowiedzialności. Trzeba mieć osobę, do której będziemy się zwracać, która będzie
zatwierdzać projekt. Wszystkie projekty tworzą schematy zmian.
ZATWIERDZANIE ETAPOWE
Każda forma projektu, musi zostać zatwierdzona poczynając od zakresu twoich kompetencji,
w fazie planowania wstępnego. Przykładowo uzupełnienie i zmiany ( mogą dotyczyć zakresu
kompetencji). Po przejściu planowania szczegółowego należy przejść kilka poziomów
zatwierdzenia zanim przystąpisz do opracowania konspektu projektu.
Proces szczegółowego planowania można podzielić na 8 kroków:
1.Identyfikacja kluczowych zadań:
-zdecyduj co należy wykonać
-są projekty które mają tylko kilka kluczowych zadań
-w projekcie złożonym, gdzie jest wiele poważnych zadań, kierownik projektu i zespół
merytorycznych sporządzają pewną nieuporządkowaną listę zadań, kierując się swoją wiedzą,
przekonaniem i oczekiwaniami. Burza mózgów jest jednym ze sposobów tworzenia takiej
listy.
2.Szeregowanie zadań w logicznym porządku- uporządkuj liczbę zadań w logiczny sposób.
Lista taka zawiera:
-zadania związane z uruchomieniem przedsięwzięcia, czyli administrowanie projektem
-zadania związane z (uruchomieniem przedsięwzięcia), z bieżącą merytoryczną pracą w
projekcie
3.Badanie implikacji- określone zadania objęte projektem, mogą powodować powstanie
innych projektów. Badanie na początku fazy planowania, implikacji wynikającej z podjęcia
kluczowych zadań oznacza sprawdzenie czy istnieje możliwość czasowego nakładania się
tych zadań z zadaniami podjętymi w innych projektach. Kilka pytań dotyczących tej kwestii.
Czy projekt oddziałuje na:
-politykę firmy
-procesy rozliczeniowe i komputerowe
-inne wdrażanie projektu
-klientów, ludność, środowisko
-personel i produkcję
4.Oszacowanie wymaganych zasobów- ma to ścisły związek z kluczowymi zadaniami
ustalonymi w kroku pierwszym. Możemy teraz ,,rzucić więcej światła” na problemy związane
z dostępnością własnych i obcych zasobów. Może tego dokonać osoba dysponująca wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie:
-obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur
-analizy potrzeb przedsiębiorstwa
-zastosowania technik obliczeniowych
-księgowości
-zasad sterowania zasobami ludzkimi oraz finansowymi i technicznymi
-szeroko pojętego administrowania
-dobrej znajomości technik negocjacyjnych
5.Identyfikacja hierarchii projektu-dotycząca ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz