Procedura realizacji roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura realizacji roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości - strona 1

Fragment notatki:

Procedura realizacji roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego lub zmianą obowiązującego MPZP. To roszczenie należy wnosić do gminy. Wniesienie roszczenia przerywa bieg 5 letniego terminu, ale to jest termin ustalony już w samej ust. o pizp. WN lub WUN będzie mógł dochodzić roszczenia przed sądem nawet po upływie terminu przewidzianego w tym przepisie, jeżeli przed jego upływem skierował do gminy żądanie wypłaty odszkodowania. Wiemy z kc - przerwanie biegu przedawnienia - każda czynność zmierzająca bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia przerywa bieg terminu przedawnienia, a termin przerwany liczy się na nowo. Identyczne zasady obowiązują też w stosunku do opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Za zachowanie terminu uważane będzie, jak to wynika z wyroku, o którym wspomniałem, wszczęcie postępowania adm-go, a nie wydanie samej decyzji. Art. 36 wprowadza instytucję renty planistycznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz