Problematyka frekwencji uczniów w szkole średniej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka frekwencji uczniów w szkole średniej - strona 1 Problematyka frekwencji uczniów w szkole średniej - strona 2 Problematyka frekwencji uczniów w szkole średniej - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMATYKA FREKWENCJI UCZNIÓW
W SZKOLE ŚREDNIEJ
 
Niniejsze opracowanie traktuje o bardzo ważnym problemie istniejącym we wszystkich typach szkół, a mianowicie problemie dotyczącym frekwencji uczniów.
Problem frekwencji uczniów jest nierozerwalnie związany z funkcją wychowawczą szkoły.
Jako autorzy niniejszego opracowania, byliśmy i jesteśmy nauczycielami przedmiotów zawodowych różnych kierunków kształcenia. Niezależnie od kierunków kształcenia, problematyka właściwej frekwencji uczniów jest zawsze bardzo istotna, chociaż można zauważyć, że w różnych kierunkach kształcenia, ze względu na swoją specyfikę, czynniki mające znaczący wpływ na właściwą frekwencję uczniów w szkole, mogą być różne.
Na przykład wspaniałą możliwością, ale i jednocześnie dużą odpowiedzialnością dla nauczyciela, jest możliwość pracy jednocześnie z tą samą młodzieżą, jako nauczyciel zawodowych przedmiotów teoretycznych oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Pracując jako nauczyciel tylko przedmiotów teoretycznych, należy starać się szukać również innych metod mobilizujących uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne. Po kilku latach pracy również jako nauczyciele teoretycznych przedmiotów stwierdzamy, że efekty pracy w rozważanej dziedzinie również mogą być pozytywne.
Na wstępie tej pracy pragniemy od razu zaznaczyć, że systematyczne czuwanie nad wysoką frekwencją uczniów wymaga od nauczyciela olbrzymiej charyzmy i dużego nakładu pracy, której skali wielkości nie sposób wymierzyć żadnymi miernikami. Sprawa ta wymaga współpracy wszystkich nauczycieli. Niemniej sprawa właściwej frekwencji uczniów w szkole jest zawsze z korzyścią dla konkretnego ucznia, a również w pewnym sensie dla poszczególnych nauczycieli prowadzących zajęcia.
Oprócz pracy, jako nauczyciele poszczególnych przedmiotów, jednocześnie zawsze pełniliśmy i pełnimy funkcję wychowawcy jednej z klas, do którego obowiązków należy między innymi systematyczne czuwanie nad właściwą frekwencją uczniów.
W tym opracowaniu pragniemy podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z wszystkimi osobami zainteresowanymi problematyką frekwencji, szczególnie nauczycielami, chociaż również i uczniowie mogą znaleźć w tym opracowaniu coś dla siebie.
 
1. Frekwencja - wyjaśnienie pojęcia.
Według Leksykonu PWN (1972) frekwencja rozumiana jest jako uczęszczanie, przeciętną intensywność uczęszczania; napływ, liczbę osób zgłaszających się, przebywających gdzieś.
Frekwencja w szkole związana jest z pojęciem absencji uczniów. W myśl Nowego Słownika Pedagogicznego (1996), absencja (łac. absenta) oznacza nieobecność, np. w szkole lub miejscu pracy. Absencja może być usprawiedliwiona lub nie usprawiedliwiona.


(…)

… zostają przed ostatecznym wyjściem, którym jest ucieczka ze szkoły, czyli „wagary”.
Wagary, wg K. Kuberskiej-Gaca, są formą spędzania czasu w sposób niekontrolowany i niezorganizowany. Zadaniem szkoły jest między innymi zdiagnozowanie tego stanu rzeczy i zastosowanie różnych środków zaradczych w zależności od sytuacji, np. ściślejsze nawiązania współpracy z domem ucznia, zastosowanie środków…
….
 
 
Zagadnienia uwzględniane w poszczególnych kryteriach:
1.   Czy często opuszczasz zajęcia lekcyjne?
2.   Co jest powodem nieobecności?
3.   W jaki sposób najczęściej usprawiedliwiasz nieobecności?
4.   Ze zwolnienia lekarskiego korzystasz ponieważ:
5.   Czy byłeś kiedyś na wagarach?
6.   Dlaczego chodzisz na wagary?
7.   Dlaczego nie chodzisz na wagary?
8.   Czy sądzisz, że Twoja frekwencja ma wpływ na wyniki…
… w nauce?
 
5. Charakterystyka badanych osób.
Badanie przeprowadziliśmy na wybranej reprezentatywnej grupie uczniów w szkole dziennej z klas I, II, III i IV szkoły licealnej. W sumie badaniem objęto 291 uczniów. W wybranych klasach uczy się młodzież zarówno z terenu miasta, jak i z terenów wiejskich. Żaden z badanych uczniów nie mieszka w internacie.
 
 
SYNTEZA I WNIOSKI
 
Wnioski, które nasuwają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz