Priorytety polityki UE i członkostwo Wielkiej Brytanii - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Priorytety polityki UE i członkostwo Wielkiej Brytanii - test - strona 1

Fragment notatki:

Do priorytetów aktualnie prowadzonej polityki transportowej UE nie należy:
a). bardzie zrównoważone obciążenie poszczególnych gałęzi transportu praca przewozową,
b). ograniczenie liczby bankructw na rynku przewozów drogowych poprzez wprowadzenie ekonomicznie uzasadnionego poziomu cen minimalnych,
c). poprawa bezpieczeństwa osób i ładunków, d). stworzenie spójnego i wydajnego paneuropejskiego systemu transportowego.
Wielka Brytania jest członkiem UE od:
a). należała do grona państw założycielskich,
b). roku 1958,
c). roku 1973,
d). roku 1986,
e). roku 1994.
Kluczową cechą efektów zewnętrznych jest
a). brak precyzyjnie określonych praw do ich własności, co powoduje, że ze swej natury nie są one przedmiotem wymiany na rynku,
b). fakt, że są one niepoliczalne,
c). ich niematerialność.
W rozumieniu ogólnoekonomicznym, zrównoważony rozwój to taki rozwój, który:
a). zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb,
b). gwarantuje uzyskiwanie stałych dochodów przez przedsiębiorstwa,
c). zaspokaja potrzeby obecne i w ograniczonym stopniu uszczupla zasoby, z których będą korzystać przyszłe pokolenia,
d). równoważy tempo rozwoju gospodarczego i demograficznego.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz