Priorytety operatorów - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Priorytety operatorów - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Priorytety operatorów
Visual C++ 6.0
Operatory wyszczególniono w kolejności malejącego priorytetu.
Wiązanie Operator
prawe ::
lewe Type::
lewe [] . - () Type()
lewe ++ -- (następnikowe)
prawe ++ -- (poprzednikowe)
prawe sizeof + - ~ ! & * new delete (Type) throw
lewe .* -*
lewe * / %
lewe + -
lewe
lewe =
lewe == !=
lewe &
lewe ^
lewe |
lewe &&
lewe ||
prawe ?:
prawe = *= /= %= += -= = &= ^= |=
lewe ,
l-nazwą zmiennej (por. Dodatek B) jest tylko: operacja przypisania (np. a+=b), przedrostkowego zwiększenia (np. ++a), przedrostkowego zmniejszenia (np. --a), indeksowania (np. ptr[i]), wyłuskania (np. *ptr), wyboru (np. str.f i ptr-f), warunku którego dwa ostatnie argumenty są l-nazwami (np. a0?a:b), konwersji do typu odnośnikowego (np. (int &)a) oraz globalności (np. ::) i zakresu (np. Child::name).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz