Prezentacja - bony skarbowe - Papiery wartościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja - bony skarbowe - Papiery wartościowe - strona 1 Prezentacja - bony skarbowe - Papiery wartościowe - strona 2 Prezentacja - bony skarbowe - Papiery wartościowe - strona 3

Fragment notatki:

BONY SKARBOWE

To krótkoterminowe papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez Skarb Państwa. Emitent potwierdza w nich zaciągnięcie pożyczki oraz zobowiązuje się do jej spłaty. Bony skarbowe są emitowane z terminem wykupu na okres od 1 do 52 tygodni.

CEL EMISJI BONÓW SKARBOWYCH Emisja Bonów skarbowych służy finansowaniu przez rząd deficytu budżetowego, a dopuszczalna wielkość emisji w danym roku jest określona każdorazowo w ustawie budżetowej.Bony nabywane są zazwyczaj przez firmy krajowe i zagraniczne, często są to banki.POSTAĆ BONÓW SKARBOWYCH Bony skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela, które potwierdzają zobowiązanie Skarbu Państwa do spłaty zaciągniętej pożyczki. Występują wyłącznie w postaci zdematerializowanej, to znaczy w postaci zapisu elektronicznego.

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

Emitentem bonów jest Ministerstwo Finansów. Obsługą obrotu zajmuje się Narodowy Bank Polski, a dla bezpieczeństwa obrotu wszystkie bony są zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.W dniu wykupu nabywcy bonu zwracana jest kwota pożyczki określona przez wartość nominalną bonu, czego gwarancją jest Skarb Państwa.Bon skarbowy wolny od ryzyka Bon skarbowy jest uważany za instrument wolny od ryzyka, w szczególności wolny od dwóch podstawowych rodzajów ryzyka, którymi są: Ryzyko niedotrzymania warunków – z uwagi na to, iż emitentem jest Skarb Państwa, ryzyko to w zasadzie nie istnieje;Ryzyko ceny – ryzyko to nie występuje,w przypadku, gdy bon skarbowy jest trzymany do terminu wykupu (posiadacz otrzymuje znaną wartość nominalną);ryzyko to pojawia się, jeśli inwestor ma zamiar sprzedać bon przed terminem wykupu (posiadacz otrzymuje wartość równą nieznanej wcześniej cenie sprzedaży).

RYNEK

Rynek bonów skarbowych jest bardzo wyczulony na wszelkiego typu informacje, dość szybko reaguje na zmiany w otoczeniu. Dlatego też uważna obserwacja tendencji na tym rynku pomaga zwykle w analizie i podejmowaniu rozważnych decyzj iinwestycyjnych.Bony skarbowe są przedmiotem swobodnego obrotu. Jego uczestnikami mogą być: spółki krajowe nie posiadające osobowości prawnej zagraniczne osoby prawne i fizyczne krajowe osoby fizyczne i prawne.CECHY SZCZEGÓLNE BONU SKARBOWEGO Bon skarbowy charakteryzują: termin wykupu – dzień, w którym emitent dokonuje wykupu, czyli Skarb Państwa zwraca dług posiadaczowi bonu skarbowego; w Polsce bony skarbowe najczęściej są emitowane na okres 13 tygodni, 26 tygodni i 52tygodni;wartość nominalna – wartość, któr Skarb Państwa płaci posiadaczowi w terminie wykupu; w Polsce minimalna wartość nominalna bonu skarbowego to10 tys. złotych;cena bonu skarbowego – ponieważ jedyny przychód z tytułu inwestycji w bon skarbowy to wartość nominalna otrzymywana przy wykupie,bony skarbowe sprzedawane są po cenieniższej od wartości nominalnej – nazywa się to sprzedażą z dyskontem, zaś bony skarbowe nazywane są instrumentami zero kuponowymi(w przypadku tego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz