Present Simple

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Present Simple - strona 1

Fragment notatki:


Present Simple - Czas teraźniejszy prosty
-używamy go mówiąc o zwyczajach i czynnościach powtarzających się regularnie, np. Every Sunday I go to the Church.
-o czynnościach charakteryzujących osobę, np. She likes milk.
-o czynnościach uznanych za fakt, regułę, przepis, rozkład jazdy, prawa natury
W zdaniach w czasie Present Simple często wystepują takie określenia jak :
every day - codziennie
often - często
sometimes - czasami
every week - co tydzień
usually - zwykle
seldom - rzadko
every month - co miesiąc always - zawsze
never - nigdy
from Monday to Friday - od poniedziałku do piątku
every weekend - co weekend
Budowa zdania w Present Simple :
a) zdanie twierdzące osoba + bezokol./ czasow. z końcówką -es lub -s (3 os. l. poj.) + reszta zdania określenia powyżej mogą być stosowane w trzech miejscach w zdaniu albo po osobie albo na początku lub na końcu zdania (tak samo jest w pytaniach i przeczeniach): np. Every Friday I go to the cinema with my friends . W każdy piątek chodzę do kina z moimi znajomymi. (na początku zdania)
I go to school from Monday to Friday . Chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku. (na końcu zdania)
I always take care my little sister . Zawsze opiekuję się swoją młodszą siostrą. (po osobie)
b) zdania pytające pytanie (nie zawsze występuje) + do/does (3 os. l. poj.) + osoba + czasow. w bezokol. + reszta zdania np. How often does Mark go to the swimming- pool at the week? Jak często Mark chodzi na basen w tygodniu?
c) zdania przeczące osoba + don't/doesn't (3 os. l. poj.) + czasow. w bezokol. + reszta zdania np. Every Friday Susan doesn't do her homework . Susan w kazdy piątek nie odrabia zadania domowego.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz