Prawo zamówień publicznych - zamawiający - wykonawca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo zamówień publicznych - zamawiający - wykonawca - strona 1 Prawo zamówień publicznych - zamawiający - wykonawca - strona 2 Prawo zamówień publicznych - zamawiający - wykonawca - strona 3

Fragment notatki:

Publiczne prawo gospodarcze; wykład 12
24.05.2011 r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Państwo jest zaangażowane w różne procesy gospodarcze, m.in. poprzez zamówienia publiczne (wydatkowanie środków publicznych) czy na podstawie ustawy o koncesjach na usługi i roboty budowlane. Art. 2 pkt. 13 ustawy definiuje pojęcie zamówienia publicznego, które jest umową odpłatną. Pojęcie dostawy zdefiniowane jest w sposób odmienny niż w k.c. W słowniczku ustawowym zdefiniowane jest również pojęcie najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów; możliwy jednokryteriowy tryb czyli kryterium ceny). W zeszłym roku 90% wszystkich zamówień publicznych opierało się właśnie o jedno kryterium, o kryterium ceny. Inne kryteria mają służyć racjonalnemu wydawaniu środków, nie chodzi tylko o oszczędne ich wydawanie. Pojęcie zamawiającego i wykonawcy (zakres podmiotowy): zamawiający ; to ten podmiot, który jest zobowiązany do stosowania ustawy (art. 3 ustawy); jednostki sektora finansów publicznych; państwowe osoby prawne; także zamawiający sektorowy (podmioty działają na tzw. rynku niekonkurencyjnym); wykonawca ; wszystkie stadia, w których podmiot może się znaleźć; de facto wykonawcą jest tylko ten, kto wykonuje zamówienie publiczne, a nie interesant, ubiegający się;
Zamawiający są głównymi uczestnikami tego procesu, zamawiający ponieważ kreuje ten proces, a wykonawca odpowiada na działanie zamawiającego. Procedura/postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Rozpoczyna się poprzez publiczne ogłoszenie (to również zaproszenie podmiotów trzecich). Od tego momentu wszczęte jest postępowanie, a kończy się według ustawy na wyborze najkorzystniejszej oferty. Postępowanie de facto kończy się z chwilą podpisania umowy. Zamówienie publiczne to de facto umowa, czyli dopiero gdy jest zrealizowane fizycznie, możemy mówić o zakończeniu postępowania. Zakres przedmiotowy ustawy:
- art. 2 pkt. 13/pojęcie zamówienia publicznego;
Wyłączenie stosowania ustawy:
- art.4/określenie przedmiotowe i podmiotowe; nie dotyczy np. umowy o pracę, zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 tys. euro;
Ograniczony zakres stosowania ustawy:
- art. 5/ usługi; dotyczy tylko usług, możemy jednak stosować pewne odstępstwa. Zasady prawa zamówień publicznych/ art. 7-10 ustawy; m.in. - zasada uczciwej konkurencji; art. 29 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 90; zamawiający nie może popełniać czynu nieuczciwej konkurencji, dotyczy to również wykonawcy; ustawa o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; art. 89 dot. odrzucenia oferty; stwierdzenie, że oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, wtedy obligatoryjne odrzucenie lub zawiera cenę rażąco niską, wtedy odwołanie do art. 90;


(…)

…; również odstępstwa od pisemności - komunikowanie się drogą elektroniczną; aukcja i licytacja elektroniczne; Biuletyn Zamówień Publicznych; Dziennik Urzędowy UE, oba tylko w formie elektronicznej;
- zasada stosowania języka polskiego; art. 9 ust. 2/ język urzędowy - ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim; odstępstwo w art. 9 ust. 3; na rzecz języka używanego powszechnie w handlu zagranicznym;
- zasada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz