Prawo rzeczy - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczy - podział - strona 1 Prawo rzeczy - podział - strona 2

Fragment notatki:

Do praw rzeczowych zaliczamy: Prawo własności; Użytkowanie wieczyste; Ograniczone prawa rzeczowe. Prawa rzeczowe należą do grupy podmiotowych praw bezwzględnych (służą przeciwko wszystkim) oraz odnoszą się do określonej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. !!! Rzeczą nazywamy przedmioty materialne, na tyle wyodrębnione, że w obrocie mogą być traktowane jako dobra samoistne. Częściami składowymi nazywamy te elementy rzeczy, które nie mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo przedmiotu odłączonego, np. częściami składowymi gruntu są budynki, drzewa lub płoty. Części składowe nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych. Z chwilą odłączenia stają się rzeczami samoistnymi. Przynależności to odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem, ale nie jest częścią niezbędną np. kluczyki do samochodu, futerał do okularów. !!! DYCHOTOMICZNE PODZIAŁY RZECZY: Ze względu na ruchomość: Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiąca przedmiot własności (grunt) wraz ze wszystkim, co jest z nią trwale związane, zabudowaniami, drzewami i innymi częściami składowymi. Czasami jako nieruchomość traktujemy sam budynek lub jego część, gdy przepisy szczególne stanowią odrębny przedmiot własności; Ruchomość - rzecz, która nie jest nieruchomością. Ze względu na podzielność (bez istotnej zmiany oraz utraty wartości): Podzielne , np. bochenek chleba; Niepodzielne , np. maszyna do pisania. Ze względu na oznaczenie (o charakterze rzeczy decyduje w danym stosunku prawnym wola stron: Indywidualnie oznaczone (oznaczone co do tożsamości) - kiedy rzecz posiada własne cechy, tylko jej właściwe. Takie rzeczy nie podlegają wymianie, a prawo własności przechodzi w momencie zawarcia umowy; Oznaczone gatunkowo - kiedy rzeczy określane są jedynie przez wskazanie gatunku oraz oznaczenie ilości, miary i ciężaru. Prawo własności przechodzi w momencie wydania rzeczy. Ze względu na możliwość obrotu: Znajdujące się w obrocie (tj. mogą być swobodnie sprzedawane, wynajmowane, itd.); Wyjęte z obrotu (objęte zakazem obrotu); Ograniczone w obrocie (np. tylko między jednostkami gospodarczymi). Ze względu na trwałość: Zużywalne - normalny użytek gospodarczy polega na zużyciu lub zbyciu; Niezużywalne - pozostałe rzeczy, które z biegiem czasu i tak się zużywają. W stosunkach gospodarczych: Środki trwałe; Środki obrotowe. !!! UŻYCZENIE - MUSIMY ODDAĆ TĘ SAMĄ RZECZ; POŻYCZENIE - MUSIMY ODDAĆ TAKĄ SAMĄ RZECZ. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz